Joe Romm: 10 najważniejszych nowych odkryć nauki o klimacie w 2010 roku

W ostatnim roku ukazało się więcej prac naukowych i przedstawiono więcej prezentacji ukazujących perspektywę prawdziwej katastrofy (jeśli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych) niż, jak sięgam pamięcią, w jakimkolwiek roku w przeszłości. Mniej niż 10% procent artykułów prasowych poświęconych szczytowi klimatycznemu w Kopenhadze odnosiło się bezpośrednio do nauki o zmianie klimatu. Tak więc dla tych, którzy zainteresowani są prawdziwą historią nauki o klimacie w minionym roku, przypomnę dziesięć najważniejszych jej odkryć. Którekolwiek z nich z osobna mogłoby stanowić powód do podjęcia natychmiastowego działania. W połączeniu potwierdzają one końcową konkluzję książki Elisabeth Kolbert “Field notes from a Catastrophe”: “Trudno sobie wyobrazić, aby technologicznie zaawansowane społeczeństwo mogło wybrać samozniszczenie, ale w gruncie rzeczy, właśnie to robimy.”

Trudno sobie wyobrazić, aby technologicznie zaawansowane społeczeństwo mogło wybrać samozniszczenie, ale w gruncie rzeczy, właśnie to robimy.”

 W ostatnim roku ukazało się więcej prac naukowych i przedstawiono więcej prezentacji ukazujących perspektywę prawdziwej katastrofy (jeśli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych) niż, jak sięgam pamięcią, w jakimkolwiek roku w przeszłości. Mniej niż 10% procent artykułów prasowych poświęconych szczytowi klimatycznemu w Kopenhadze odnosiło się bezpośrednio do nauki o zmianie klimatu. Tak więc dla tych, którzy zainteresowani są prawdziwą historią nauki o klimacie w minionym roku, przypomnę dziesięć najważniejszych jej odkryć. Którekolwiek z nich z osobna mogłoby stanowić powód do podjęcia natychmiastowego działania. W połączeniu potwierdzają one końcową konkluzję książki Elisabeth Kolbert “Field notes from a Catastrophe”: “Trudno sobie wyobrazić, aby technologicznie zaawansowane społeczeństwo mogło wybrać samozniszczenie, ale w gruncie rzeczy, właśnie to robimy.”

Odkrycie#1

Nature:Globalne ocieplenie jest odpowiedzialne za zmniejszenie o 40% ilości oceanicznego fitoplanktonu”

Mikroskopijne rośliny stanowiące podstawę morskiego łańcucha pokarmowego wymierają. Konsekwencje mogą być katastrofalne.” Jeśli zostanie to potwierdzone, może się okazać najważniejszym tegorocznym odkryciem nauki o klimacie. Seth Borenstein z Associated Press wyjaśnia: “Plankton roślinny znajdujący się w oceanach, ma kluczowe znaczenie dla dużej części życia na Ziemi. Jest on podstawą bogatego morskiego łańcucha pokarmowego, wytwarza połowę ziemskiego tlenu i pochłania szkodliwy dwutlenek węgla.” Biolog morski i współautor raportu, Boris Worm powiedział: “Doszliśmy do wniosku, że wzrost temperatury jest najbardziej prawdopodobną przyczyną tych zmian.” Dodał, że “Jeśli ta tendencja się utrzyma, będzie to oznaczało, że dzieje się coś bardzo poważnego i że proces ten zaczął się już wiele dekad temu. Trudno wyobrazić sobie zmianę biologiczną, która mogłaby być większa od tej.”

Odkrycie#2

Science: Olbrzymie zasoby metanu pod wschodniosyberyjskim szelfem Oceanu Arktycznego wykazują oznaki destabilizacji i wydostają się do atmosfery

Amerykańska National Science Foundation (NSF) wydała ostrzeżenie: “Uwolnienie nawet niewielkiej części zmagazynowanego w szelfie metanu może spowodować gwałtowne ocieplenie klimatu.” (…) Badania pokazują, że najważniejsza “pokrywa” nad olbrzymimi zamarzniętymi podmorskimi pokładami węgla niedaleko Wschodniej Syberii  “jest podziurawiona i metan osadowy przedostaje się do atmosfery.” Wieczna zmarzlina zawiera “1,5 trilionów ton zamarzniętego węgla, ponad dwa razy więcej niż zawiera go atmosfera,” i duża jego część zostanie uwolniona w postaci metanu. Oddziaływanie metanu, jako gazu zatrzymującego ciepło, jest 25-krotnie silniejsze od CO2 w okresie 100 lat i aż 72-krotnie silniejsze w okresie 20 lat! Węgiel znajduje się w części planety, która ociepla się najszybciej. Jeśli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych, połowa wiecznej zmarzliny zniknie do połowy obecnego stulecia. Żaden z modeli zmian klimatycznych nie bierze po uwagę reakcji wzmocnienia na skutek uwolnienia metanu z rozmarzającej tundry.

NSF jest zwykle bardzo poważną i konserwatywną organizacją. Jeśli oni są zaniepokojeni, wszyscy powinniśmy być. (…)

Odkrycie#3

Narodowe Centrum Badań  Atmosferycznych (The National Centre for Atmospheric Research — NCAR) ostrzega, że nawet przy umiarkowanym poziomie emisji, grożą nam wielokrotne katastrofalne susze o zasięgu globalnym

Pustynnienie gruntów może być skutkiem wywołanych przez człowieka zmian klimatu, który dotknie bezpośrednio największą liczbę ludzi już do połowy bieżącego stulecia. (Wskazania ‑4 i poniżej na mapie umieszczonej na początku tej strony oznaczają ekstremalną suszę.) (…)

NCAR: “Do końca tego stulecia, wskazania te, dla wielu zamieszkałych obszarów, włączając w to część USA, mogą osiągnąć poziom od ‑8 do ‑10, a dla dużej części  krajów śródziemnomorskich ‑15.”

Odkrycie#4

Nature Geoscience: Oceany ulegają zakwaszeniu w 10-krotnie szybszym tempie niż w okresie masowego wymierania gatunków morskich 10 milionów lat temu

Geological Society: Postępujące zakwaszenie oceanów zwiastuje załamanie biologiczne morskiego ekosystemu “przed końcem obecnego stulecia” —  “Jeśli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych, ryzykujemy masowe wymieranie gatunków, degradację wód przybrzeżnych i gwałtowne zwiększenie ilości toksycznych meduz i alg.”

Życie morskie i wszystko co od niego zależy, włączając w to gatunek ludzki, narażone są na ogromne niebezpieczeństwo z powodu nieograniczonej emisji gazów cieplarnianych. Nie da się tego powstrzymać za pomocą geoinżynierii i nie wypracowano do tej pory wiarygodnej strategii na  odwrócenie tego procesu. Bardzo możliwe, że zakwaszenie oceanów jest najbardziej niedocenianym ze wszystkich katastrofalnych skutków ocieplenia klimatu, na które się narażamy.

Odkrycie#5

Do 2100 roku poziom wód morskich może podnieść o 6 stóp (ok. 2 m 10 cm)  czyli 3 razy szybciej niż wynika to z szacunków przeprowadzonych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC)

*Dane z satelity: “Nasze dane wskazują na to, że Wschodnia Antarktyka topnieje.…Antarktyka może wkrótce przyczynić się znacząco do wzrostu globalnego poziomu morza.”

*Nature: “Zmniejszanie się pokrywy lodowej Grenlandii i Antarktyki jest o wiele szybsze, bardziej dogłębne i trwalsze, a także będzie miało poważniejsze następstwa niż do tej pory sądzono.”

*Zgodnie z wynikami nowego badania na Grenlandii  “całkowite załamanie się pokrywy lodowej nastąpi przy poziomie dwutlenku węgla w atmosferze pomiędzy 400 do 560 ppm (cząsteczek na milion).”

*Science: Poziom dwutlenku węgla jest najwyższy od 15 milionów lat, kiedy to temperatura powietrza była o 5–10 stopni Fahrenheita wyższa a poziom mórz o 75–120 stóp wyższy niż obecnie — “Wykazaliśmy związek pomiędzy tym gwałtownym podniesieniem się poziomu wód morskich, a wzrostem poziomu dwutlenku o 100 ppm.”

Odkrycie#6

UK Met Office: Katastrofalna zmiana klimatu, wzrost temperatury o13-18 stopni Fahrenheita na większości terytorium USA i o  27 stopni w Arktyce, może nastąpić w przeciągu pięćdziesięciu lat

Lecz “mamy jeszcze czas, żeby jej zapobiec, jeśli ograniczymy szybko emisję gazów cieplarnianych.”

Tuż przed wybuchem (oszustwa PR) afery “Climategate”, naukowcy stawali się coraz bardziej świadomi, że ludzkość być może zignoruje dowody na to, że konieczne jest podjęcie działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Na kilka tygodni przed początkiem “skandalu” odbyła się konferencja 4 stopnie Celsjusza i więcej, w czasie której kilku z najwybitniejszych klimatologów przedstawiło, jak nazwał to dr. Richard Betts z Met Office Handley Centre “najgorszy z prawdopodobnych scenariuszy”.

*W przypadku utrzymania się wysokiego poziomu emisji, Arktyka może się ocieplić nawet o  15,2 stopni Celsjusza.

*Wschodnia i południowa Afryka dotknięte zostaną zarówno potężnym ociepleniem (do 10 stopni Celsjusza), jak i suszą.

*W niektórych rejonach opady deszczu zmniejszą się o 20% a  na niektórych obszarach nawet bardziej. Wszystkie modele komputerowe wskazują na zmniejszenie opadów w zachodniej i południowej Afryce, Ameryce Środkowej, rejonie śródziemnomorskim i części wybrzeży Australii.

*Na innych obszarach, takich jak Indie, opady mogą wzrosnąć o  20% lub więcej, zwiększając ryzyko powodzi.

Odkrycie#7

Royal Society: “Bardzo wiele wskazuje na to, że obecne tempo wymierania gatunków jest o wiele szybsze niż kiedykolwiek w znanej nam z wykopalisk historii.”

Jest to cytat ze specjalnego, zawierającego 16-cie artykułów, wydania the Philosophical Transactions of the Royal Society, zatytułowanego: “Różnorodność biologiczna w zmieniającym się świecie.” Jego autorzy zauważają dalej, że “Nigdy przedtem pojedynczy gatunek nie spowodował tak dogłębnych zmian w siedliskach, strukturze i klimacie planety.”

Odkrycie#8

Science: Susza spowoduje mogący trwać dekadę spadek wzrostu i rozwoju roślin

NASA w specjalnym komunikacie prasowym wyjaśnia znaczenie pracy badawczej Maoshenga Zhao i Stevena Runninga,:

Wyniki te są niezwykle ważne, ponieważ pokazują, że ostateczny globalny wpływ ocieplenia klimatu na produktywność ziemskiej wegetacji nie musi być wcale tak  pozytywny, jak uważano w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych,” —  powiedziała Diane Wickland, kierownik programu badawczego Ziemskiej Ekologii NASA (NASA’s Terrestrial Ecology research program ).” “Jest to poważne ostrzeżenie,  że wyższe temperatury nie będą bez końca przyczyniać się do szybszego wzrostu roślin,”  —  dodała. “Możliwość, że przyszłe ocieplenie klimatu spowoduje spadek produkcji roślinnej, nie wróży dobrze zdolności biosfery do zaspakajania różnorodnych potrzeb społecznych, takich jak zapotrzebowanie na produkty  rolnicze, tkaniny oraz coraz ważniejsze biopaliwa.”

Wyniki innego niezwykłego badania dowodzą, że “zabijające drzewa chrząszcze” (Beetle tree-kill), których populacja wzrasta na skutek ocieplenia klimatu, uwalniają do atmosfery więcej gazów cieplarnianych, niż pożary lasów. Oba te badania i wiele innych stanowią poważne ostrzeżenie, że wbrew popularnym opiniom, powiększająca się nieustannie ilość gazów cieplarnianych  prowadzić może, nie do zwiększenia wegetacji, lecz do jej zmniejszenia i degradacji gruntu.

Odkrycie#9

Przegląd wyników prac badawczych przeprowadzonych w terenie z ostatnich dwudziestu lat, zamieszczony w piśmie Nature, wskazuje na to, że w miarę ocieplania planety, ziemska gleba emituje  coraz więcej dwutlenku węgla. Cytowany przez pismo biogeochemik wyjaśnia, że “być może najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego zjawiska jest wpływ podwyższonej temperatury na zwiększenie tempa rozkładu materii organicznej gleby, co z kolei prowadzi do zwiększenia emisji dwutlenku węgla. Jeśli tak jest, to jest to bardzo ważne odkrycie, oznacza bowiem,  że w glebach zachodzi już możliwa do pomiaru pozytywna reakcja na zmianę klimatu.” Inna ważna praca autorstwa dwóch badaczy z Finlandii, która ukazała się w grudniowym wydaniu czasopisma naukowego Ecology pod tytułem “Temperature sensitivity of soil carbon fractions in boreal forest soil” (Wrażliwość termiczna cząsteczek węglowych znajdujących się w glebie lasów północnych), kończy się podobną konkluzją.  Fiński Instytut Ochrony Środowiska (The Finnish Environment Institute),  który przeprowadzał to badanie, wyjaśnia jego wyniki w specjalnym komunikacie: “Gleby przyczyniają się do globalnego ocieplenia w o wiele większym stopniu niż się do tej pory spodziewano.”

Odkrycie#10

Globalne Ocieplenie; Temperatura powietrza może w przyszłości przekroczyć wartości znośne dla istot ludzkich

Zgodnie z wynikami badań Purdue University i the Uniwersity of New South Wales w Australii, najgorsze z możliwych, ale prawdopodobne, scenariusze globalnego ocieplenia, mogą doprowadzić w najbliższych stuleciach do wzrostu temperatur do wartości śmiertelnych dla ludzi. Naukowcy zauważają, ze nawet ocieplenie o 12 stopni Fahrenheita może być dla wielu ludzi niebezpieczne. Jest całkiem prawdopodobne, że takie śmiertelne  temperatury wystąpią przy przewidywanym stopniu emisji, na wielkich obszarach naszego globu, już około przyszłego stulecia.

WNIOSKI

Ludzka cywilizacja znajduje się obecnie na skraju przepaści. Nieograniczona emisja gazów cieplarnianych zagraża nam wieloma katastrofalnymi zjawiskami, każde z nich stanowi wystarczający powód do podjęcia natychmiastowych działań zaradczych. Wszystkie razem stanowią największe możliwe do wyobrażenia zagrożenie dla ludzkości. Fakt, że w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy,  przytłaczająca większość należących do głównego nurtu mediów, zignorowała większość z tych badań, zajmując się zamiast tego obszernie, nie mającą żadnego znaczenia  “Aferą klimatyczną” (Climategate), stanowi o ich największej tegorocznej porażce.

Ze względu na brak miejsca nie byliśmy stanie zrelacjonować wielu innych badań, które również wskazują na to, że obecne ocieplenie klimatu jest faktem i głównym jego sprawcą jest człowiek. Dowody te są tak poważne, że nawet zwykle bardzo ostrożna i konserwatywna  Amerykańska Narodowa Akademia Nauk (National Academy of Sciences) stwierdziła, jako ustalone fakty, że:

Klimat ziemskiego ekosystemu ociepla się i najprawdopodobniej  jest to spowodowane działalnością człowieka.


Na podstawie przeglądu  Joe Romm.  Wszystkie odnośniki i oryginalne źródła można znaleźć tutaj.

Tłumaczenie:  Jan Skoczylas

źródło: www.ecobuddhism.org

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: