Apel Jego Świątobliwości Dalajlamy

Sytuacja panująca obecnie w klasztorze Kirti w Ngaba w północnowschodnim Tybecie jest niezwykle groźna z powodu nierozstrzygniętego konfliktu pomiędzy chińskim wojskiem a miejscowymi Tybetańczykami. Klasztor zamieszkały przez około 2 500 mnichów został całkowicie otoczony przez oddziały armii chińskiej, które uniemożliwiają dostarczanie na jego teren żywności i innych niezbędnych środków.(.…) W związku z tym, wzywam zarówno mnichów jak i świeckich Tybetańczyków do powstrzymania się od działań, które mogłyby stanowić dla miejscowych władz pretekst do masowych represji. Zwracam się również z gorącym apelem do społeczności międzynarodowej, rządów państw na całym świecie i międzynarodowych organizacji pozarządowych o wywieranie nacisku na chińskich przywódców, aby zachowali powściągliwość w działaniach związanych z zaistniałą sytuacją.

Sytuacja panująca obecnie w klasztorze Kirti w Ngaba w północnowschodnim Tybecie jest niezwykle groźna z powodu nierozstrzygniętego konfliktu pomiędzy chińskim wojskiem a miejscowymi Tybetańczykami. Klasztor zamieszkały przez około 2 500 mnichów został całkowicie otoczony przez oddziały armii chińskiej, które uniemożliwiają dostarczanie na jego teren żywności i innych niezbędnych środków.

Miejscowi Tybetańczycy bojąc się, że oblężenie to jest wstępem do masowych aresztowań mnichów, otoczyli żołnierzy blokujących klasztor oraz zajęli drogi, aby uniemożliwić chińskim ciężarówkom i innym pojazdom dojazd lub opuszczenie Kirti.

Chińska blokada klasztoru Kirti rozpoczęła się po tragicznym zdarzeniu z 16 marca 2011 roku, kiedy to młody mnich z klasztoru podpalił się, chcąc w ten sposób uczcić masowe pokojowe protesty, które wstrząsnęły Tybetem w 2008 roku. Zamiast zająć się gaszeniem płomieni, policja pobiła mnicha, co stało się jedną z przyczyn jego tragicznej śmierci. Wydarzenie to wywołało ogromną frustrację i protesty wśród mnichów, co z kolei doprowadziło do blokady klasztoru Kirti przez duże siły chińskiego wojska.

Obawiam się bardzo, że sytuacja ta, jeśli się na to pozwoli, może całkowicie wymknąć się spod kontroli, z tragicznymi konsekwencjami dla Tybetańczyków w Ngaba.

W związku z tym, wzywam zarówno mnichów jak i świeckich Tybetańczyków do powstrzymania się od działań, które mogłyby stanowić dla miejscowych władz pretekst do masowych represji.

Zwracam się również z gorącym apelem do społeczności międzynarodowej, rządów państw na całym świecie i międzynarodowych organizacji pozarządowych o wywieranie nacisku na chińskich przywódców, aby zachowali powściągliwość w działaniach związanych z zaistniałą sytuacją.

Przez ostatnie sześć dekad, używanie siły, jako głównego sposobu na rozwiązywanie problemów w Tybecie, doprowadziło jedynie do pogłębienia poczucia żalu i frustracji wśród członków społeczności tybetańskiej. Dlatego apeluję do przywódców Chińskiej Republiki Ludowej o przyjęcie bardziej realistycznego podejścia do kwestii tybetańskiej i zajęcie się uzasadnionymi pretensjami Tybetańczyków z mądrością i odwagą, a także o powstrzymanie się od użycia siły w rozwiązywaniu zaistniałego konfliktu.

Dalajlama

15 kwietnia, 2011

Działaj teraz: Podpisz list do światowych przywódców w tej sprawie!

za: www.dalajlama.info.pl

źródło: www.dalailama.com

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: