Genetyczny falstart Polskiej Prezydencji?

Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej legalizuje niekontrolowany przywóz ziarna GMO przeznaczonego do wysiewu i idzie na wojnę prawną z Komisją Europejską, ponieważ ta decyzja Sejmu z 1 lipca 2011 r. legalizuje wszystkie rodzaje ziarna siewnego GMO, nawet te, które są ściśle zakazane przez prawo unijne ze względu na udowodnioną toksyczność. Tym samym posłowie koalicji rządowej zdecydowali się zlekceważyć żywotny interes polskiego rolnictwa ekologicznego, które jest bezpośrednio zagrożone skażeniem przez GMO i stworzyli precedens prawny, który zagraża samemu istnieniu polskiego nasiennictwa — skażenie przez uprawy GMO oznacza niemożność sprzedaży nasion czystych polskich tradycyjnych odmian roślin uprawnych.

W pierwszym dniu Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej rządząca koalicja PO —  PSL uchwaliła usunięcie z prawa polskiego (ustawa o nasiennictwie) zakazu przywozu do Polski zmodyfikowanego genetycznie ziarna przeznaczonego do siewu. Stało się tak pomimo protestów organizacji społecznych, w tym także Instytutu Spraw Obywatelskich.

Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej legalizuje niekontrolowany przywóz ziarna GMO przeznaczonego do wysiewu i idzie na wojnę prawną z Komisją Europejską, ponieważ ta decyzja Sejmu z 1 lipca 2011 r. legalizuje wszystkie rodzaje ziarna siewnego GMO, nawet te, które są ściśle zakazane przez prawo unijne ze względu na udowodnioną toksyczność. Tym samym posłowie koalicji rządowej zdecydowali się zlekceważyć żywotny interes polskiego rolnictwa ekologicznego, które jest bezpośrednio zagrożone skażeniem przez GMO i stworzyli precedens prawny, który zagraża samemu istnieniu polskiego nasiennictwa — skażenie przez uprawy GMO oznacza niemożność sprzedaży nasion czystych polskich tradycyjnych odmian roślin uprawnych.

Trudno uznać tę decyzję Sejmu za coś innego niż bubel prawny, skoro tak jak dotychczas nie będzie można wpisywać odmian GMO do rejestru dopuszczonych roślin uprawnych w Polsce, ale jednocześnie otwarła się furtka ominięcia prawa — można będzie sprzedawać i kupować ziarno siewne GMO. Czy można mieć wątpliwości, że ziarno to nabywane będzie w celu wysiania skoro ono nie na innego przeznaczenia?

Jest to kolejna odsłona procesu, podczas którego koncerny biotechnologiczne przejmują kontrolę nad materiałem siewnym na świecie (co udało się już osiągnąć w Ameryce Północnej). Manipulacja genetyczna, patentowanie roślin i zwierząt, wprowadzenie opłat za rozmnażanie nasion GMO — to tylko niektóre z metod podporządkowania sobie bogactwa genetycznego naszej Planety.

INSPRO domaga się zmiany prawa patentowego, niezwłocznych działań na rzecz ochrony tradycyjnych polskich odmian roślin uprawnych, a także uchronienia od likwidacji budowanej przez całe stulecie struktury polskiego nasiennictwa, które stanowi fundament suwerenności żywnościowej naszego kraju.

INSPRO wpiera APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW na >http://alert-box.org w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie.

03.07.2011. 12:01

źródło: www.naturalnegeny.pl

mapa strony

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: