Zmniejsza się areał upraw GMO w Unii Europejskiej, wyjątkiem Hiszpania i Portugalia

Tylko osiem (z dwudziestu siedmiu) krajów Unii Europejskiej uprawia w celach komercyjnych rośliny GMO. Jednakże areał tych upraw od 2009 roku stale się zmniejsza, za wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii, gdzie w tym roku nieznacznie się zwiększył. Poniżej znajduje się krótki przegląd różnych oficjalnych danych.

Tylko osiem (z dwudziestu siedmiu) krajów Unii Europejskiej uprawia w celach komercyjnych rośliny GMO.  Jednakże areał tych upraw od 2009 roku stale się zmniejsza, za wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii, gdzie w tym roku nieznacznie się zwiększył.  Poniżej znajduje się krótki przegląd różnych oficjalnych danych.

W Hiszpanii i Portugalii obszar upraw kukurydzy modyfikowanej genetycznie Bt nieznacznie się zwiększył pomiędzy rokiem 2010 a 2011. W tych dwóch krajach znajduje się ponad 90% wszystkich upraw GMO w Europie.

W innych krajach utrzymuje się tendencja, którą odnotowano w lutym 2011 —  znaczne zmniejszenie areału upraw roślin transgenicznych, zarówno kukurydzy Bt Mon810, jak i ziemniaka Amfora BASF‑u.

W 2011 roku, przy założeniu, że areały upraw kukurydzy Bt w Polsce, Słowacji i Czechach nie zmieniły się od 2010 roku, uprawy GMO w Europie zajmowały 114 239 hektarów, co oznacza wzrost w porównaniu do 2010 roku (82 250 lub 91 099 hektarów, zależności od liczb  wybranych dla Hiszpanii.),  jednoznacznie związany ze zwiększeniem obszaru tych upraw w Hiszpanii i Portugalii, ponieważ ich poziom w innych krajach zmniejszył się.

Według oficjalnych danych opublikowanych przez  Ministerstwo Rolnictwa Rumunii areał upraw kukurydzy Bt zmalał jeszcze bardziej w 2011 roku, z 823 hektarów w roku 2010 do zaledwie 600 hektarów (588). Stało się tak pomimo poparcia dla GMO ze strony rumuńskiego rządu.  Pokazuje to znaczący spadek w stosunku do roku 2008, kiedy to ponad 6000 hektarów zostało obsianych kukurydzą Bt. (.…)

Oficjalne dane ze Szwecji również świadczą o znacznym spadku areału upraw ziemniaka GMO Amfora. Można go uprawiać w tym kraju dopiero od dwóch lat, a jego areał już osiągnął niezwykle niski poziom.  Wszystkie uprawy roślin GMO w Szwecji zajmują zaledwie 25 hektarów na czterech obszarach (w stosunku do 103 hektarów na 20 polach w 2010 roku).

Także w Niemczech, obszar na którym uprawia się rośliny GMO zmniejszył się gwałtownie —  zajmują one obecnie powierzchnię  2 hektarów, w porównaniu do 15 hektarów w 2010 roku (spadek o 87%, dane te mogą być nieco mylące, ponieważ tak naprawdę wystarczyło, że jeden lub dwóch rolników zmieniło zdanie, by spowodować ten spadek.…) Próbne uprawy GMO zajmują w tym roku nieco mniej niż 7,4 hektara.

Według strony internetowej niemieckiego ministerstwa rolnictwa, w Republice Czeskiej w 2011 roku nie uprawia się ziemniaka Amfora.

Czeski minister rolnictwa w odpowiedzi na pytanie Inf’OGM, oznajmił, że nie opublikował jeszcze oficjalnych danych za 2011 rok. Wiadomo jednak, że MON810 jest w tym kraju uprawiana.  Nie udało się również uzyskać oficjalnych danych ze Słowacji i Polski.

Christophe Noisette, wrzesień 2011

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło: www.infogm.org

Raport Friends of the Earth Europe z lutego 2011

 

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: