Nowy raport: Global Citizens Report on the State of GMOs — Fałszywe obietnice, nieudane technologie

Nowy, opublikowany w październiku raport organizacji Navdanya (India), Navdanya International i the International Commision on the Future of Food, przy współudziale the Center for Food Safety, przedstawia badania naukowe i doświadczenia empiryczne, pokazujące, że nasiona i uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) nie spełniły żadnej z obietnic reklamowych promujących je koncernów.

Nowy, opublikowany w październiku raport organizacji Navdanya (India), Navdanya International i the International Commision on the Future of Food, przy współudziale the Center for Food Safety,  przedstawia badania naukowe i doświadczenia empiryczne, pokazujące, że nasiona i uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) nie spełniły żadnej z obietnic reklamowych promujących je koncernów.

Zwolennicy GMO twierdzą, że biotechnologia zwiększa plony, zmniejsza użycie chemikaliów,  pozwala na opanowanie szkodników i chwastów oraz zwiększa odporność roślin na negatywne zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak susze. Jednakże rzeczywiste doświadczenia z wielu krajów pokazują, że technologia ta zawiodła na wszystkich frontach.

Na przykład, orędownicy GMO przytaczają często sukces modyfikowanej genetycznie bawełny na nizinach Makhathini w Południowej Afryce. Rzeczywiście, początkowo wydawała się ona sukcesem, lecz raport ujawnia, że po pięciu latach zamiast doskonale rozwijających się upraw i dobrze zarabiających rolników, mamy większość rolników pogrążonych w długach z powodu wysokich cen nasion, nawozów sztucznych i innych kosztów związanych z uprawą roślin GMO. Równocześnie nieprzewidywalność rynku bawełny powoduje, że rolnicy nie mogą polegać na dających się przewidzieć, stałych dochodach. Eseje zawarte w Global Citizens Report potwierdzają, że podobny scenariusz powtarza się w wielu innych krajach i regionach.  Jedną z tragicznych konsekwencji tej nieudanej technologii jest zadłużenie rolników indyjskich, które doprowadziło do samobójstw ponad 250 000 osób. (Esej z Indii dokładnie opisuje tę tragedię.)

Superchwasty, super problemy

Rolnicy i agronomowie z całego świata są głęboko  zaniepokojeni przybierającą na sile epidemią chwastów, które rozwinęły odporność na glifosat —  czynny składnik herbicydu Roundup używanego przy uprawie roślin GMO.  Te “superchwasty” wykształciły odporność na glifosat na skutek intensywnego użycia tego herbicydu.  Od listopada  2007 roku do stycznia 2011 zarażony areał w Stanach Zjednoczonych zwiększył się ponad pięciokrotnie, z 2,4 do 12,6 milionów akrów. Badacze donoszą, że w Brazylii dziewięć gatunków  wykształciło tolerancję na glikosfat.

Coraz poważniejszym  zagrożeniem stają się także superszkodniki. Stonka kukurydziana rozwija odporność na kukurydzę GMO w stanach Iowa i Illinois. I Monsanto, niekwestionowany lider w produkcji nasion modyfikowanych genetycznie oraz uprawach roślin GMO, po wielu latach, przyznał w końcu, że szkodnik ćma bawełniana (cotton bollworm) wykształcił odporność na bawełnę Bt tej firmy w Indiach.

Global Ctizens Report opisuje szczegółowo inną powszechną praktykę koncernów biotechnologicznych —  promowanie technologii GMO poprzez intensywny lobbing i działalność marketingową, oferowanie intratnych posad byłym wysokim  urzędnikom rządowym (w zamian za co pracownicy korporacji biotechnologicznych otrzymują z kolei posady w instytucjach państwowych), oraz finansowanie instytutów badawczych i ośrodków edukacyjnych.  Z raportu z USA wynika, że wiodące firmy w branży biotechnologii związanej z produkcją żywności i rolnictwem, wydały w latach 1999–2009 ponad 547 milionów dolarów na lobbing w Kongresie. Raport z Argentyny dowodzi, że przedstawiciele korporacji biotechnologicznych —  Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow i Pioneer —  zasiadają w bardzo ważnym zespole doradczym, który bezpośrednio doradza agencji rządowej odpowiedzialnej za wydawanie pozwoleń na próbne i komercyjne uprawy GMO.

Na koniec raport przedstawia pojawiające się w coraz większej ilości  dowody naukowe  i ostrzeżenia naukowców, że uprawy GMO mogą zagrażać ludzkiemu zdrowiu i ekosystemom, a także, iż nie doprowadziły do zwiększenia produkcji żywności.  Raport podkreśla, że w przeciwieństwie do nasion GMO i upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie, rolnictwo ekologiczne okazuje się prawdziwą odpowiedzią na problem  zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego na naszej planecie.  Ostatni raport Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Prawa do Żywności (the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food) dowodzi na podstawie danych z 20 krajów afrykańskich, że zastosowanie metod agroekologicznych doprowadziło w okresie od trzech do pięciu lat do podwojenia zbiorów.

Raport cytuje również  rezultaty wielu innych  badań,  potwierdzające zwiększenie plonów i zmniejszenie zużycia chemikaliów w rezultacie stosowania metod rolnictwa zrównoważonego.

W raporcie podkreślona jest szczególnie rola firmy Monsanto, właściciela co najmniej  90% nasion i upraw GMO, uważanej za lidera w promowaniu tej technologii.

Raport został opublikowany w San Francisco 13 października, w latach 2011- 2012 będzie publikowany  w innych krajach na całym świecie.

Cały raport, który składa się z raportów grup z całego świata, można przeczytać TUTAJ

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło:  Center for Food Safety

Zobacz także:

Raport ONZ: Rolnictwo ekologiczne może podwoić produkcję żywności w biednych krajach

Wikileaks: Nacisk w sprawie GMO priorytetem dyplomacji USA — Unia Europejska na celowniku

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: