List otwarty speleologów ws. zagrożeń związanych z wydobyciem gazu łupkowego

Według ostatnich prac francuskiego Environment Mediterranean Research Observatory w Montpellier, Wydziału Nauk o Ziemi i Wodzie oraz według raportu autorstwa MM. Lechtenböhmer S., M. Altmann, S. Capito, Matra Z., W. Weindrorf, Zittel W. dla Parlamentu Europejskiego (bibliografia na końcu niniejszego listu) stwierdzono następujące zagrożenia:

- Pogorszenie się stanu jakościowego i ilościowego zasobów wodnych, co moze mieć długofalowe konsekwencje i obejmować obszary rozleglejsze niż te, na których eksploatacja bedzie miała miejsce (z powodu kompleksowości i różnorodności dróg krązenia wód podziemnych).

- Zanieczyszczenie gleby i powietrza z powodu licznych naturalnych spękań obecnych w utworach przypowierzchniowych.

- Zmiany w krajobrazie zarówno na powierzchni (z powodu wymogów eksploatacji) jak i w środowisku skalnym (z powodu spękań i zapadania się górotworu mogących prowadzić do nieprzewidywalnych zmian na powierzchni).

Drodzy Panie i Panowie Komisarze,

Jak zapewne Państwo wiecie po kontaktach, jakie mieliśmy z Dyrekcją Generalną w przeszłości,  Europejska Federacja Speleologiczna zrzesza 100 000 speleologów w Unii Europejskiej. Nasza naukowa wiedza o środowisku podziemnym skłąnia nas do napisania do Państwa, aby wyrazić nasze glębokie obawy dotyczace zagrożeń wywołanych licznymi projektami eksploatacji nowych złóż węglowodorów potocznie znanymi jako gaz łupkowy i ropa łupkowa na terytorium Europy.

Te “niekonwencjonalne” węglowodory zwykle są uwięzione w nieprzepuszczalnych marglach pod warstwami wapieni. Wapienie znajdujące się powyżej warstw margli to kruche, spękane skały osadowe, w których są obecne systemy jaskiniowe —  dobrze znane dzięki prowadzonej przez nas eksploracji, studiach i badaniach naukowych. Te jaskinie i systemy krasowe są formowane przez przepływ wody i ruchy tektoniczne.

Taki proces tworzy system bardzo dobrze przepuszczalny i ekstremalnie podatny na zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne migrujące do tych naturalnych pustek. Należy podkreślić, że zaopatrzenie w wodę wielu regionów Europy jest uzależnione od wody krążącej w systemach krasowych a także, że zasoby wodne na tych obszarach są bardzo podatne na zagrożenia z powodu specyfiki systemów krasowych.

Eksploatacja tych węglowodorów przy obecnej technologii wymaga bardzo dużych ilości wody oraz użycia substancji toksycznych i niebezpiecznych o znanych negatywnych oddziaływaniach na środowisko. Szczególne cechy tego przepuszczalnego i spękanego środowiska skalnego, w którym spodziewane jest użycie tych technologii oraz zagrożenia ze strony przewidywalnych negatywnych oddziaływań skłaniają nas, abyście Państwo zwrócili swoją uwagę na te zagadnienia.

Według ostatnich prac francuskiego Environment Mediterranean Research Observatory w Montpellier, Wydziału Nauk o Ziemi i Wodzie oraz według raportu autorstwa MM. Lechtenböhmer S., M. Altmann, S. Capito, Matra Z., W. Weindrorf, Zittel W. dla Parlamentu Europejskiego (bibliografia na końcu niniejszego listu) stwierdzono następujące zagrożenia:

  • Pogorszenie się stanu jakościowego i ilościowego zasobów wodnych, co może mieć długofalowe konsekwencje i obejmować obszary rozleglejsze niż te, na których eksploatacja będzie miała miejsce (z powodu kompleksowości i różnorodności dróg krążenia wód podziemnych).

  • Zanieczyszczenie gleby i powietrza z powodu licznych naturalnych spękań obecnych w utworach przypowierzchniowych.

  • Zmiany w krajobrazie zarówno na powierzchni (z powodu wymogów eksploatacji) jak i w środowisku skalnym (z powodu spękań i zapadania się górotworu mogących prowadzić do nieprzewidywalnych zmian na powierzchni).

Mając na uwadze przepuszczalną naturę krasowych systemów, te potencjalne negatywne oddziaływania, oprócz samego pogorszenia stanu środowiska naturalnego, mogą silnie wpływać na zdrowie i działalność ludności zamieszkałej na tych obszarach.

Ponadto, byłoby paradoksem po latach ambitnej europejskiej polityki na rzecz ochrony środowiska zobaczyć zmobilizowane środki i prace zniweczone eksploatacją tego typu złóż, podczas gdy jesteśmy zaangażowani w redukcję emisji gazów cieplarnianych w celu ograniczenia efektu cieplarnianego.

Europejska Federacja Seleologiczna (European Speleological Federation) i jej speleolodzy z 28 krajów sugerują Komisji Europejskiej  najwyższą czujność odnośnie projektów eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów i proszą o podjęcie wszelkich koniecznych kroków w celu upewnienia się, że użycie ostatecznie zastosowanych technik eksploatacji nie  narusza żadnych unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska, używania i zanieczyszczania zasobów wodnych, emisji gazów cieplarnianych i ochrony zdrowia ludności.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania dalszych informacji,  ktore mogą być Państwu potrzebne, oraz podczas oczekiwania na Państwa odpowiedź, przyjmijcie Szanowni Komisarze nasze pełne szacunku pozdrowienia.

Juan Carlos Lopez

FSE President

Fédération Spéléologique Européenne

European Speleological Federation — FSE

Ioana Meleg

ECPC President

European Cave Protection Commission

European Speleological Federation — FSE

Bibliografia:

Séranne M., Pistre S., Soliva R., Poulichet F.E. (2011) Gaz de schiste dans le sud de la France. Questions géologiques, hydrologiques et environnementales. l’Observatoire de Recherche Méditerranéen de l’Environnement, Géosciences et HydroSciences, Montpellier, 14 p.

Lechtenböhmer S., Altmann M., Capito S., Matra Z., Weindrorf W., Zittel W. (2011) Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health. European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Departement A: Economic and Scientific Policy, Brussels, 84 p.

Link do wersji oryginalnej: http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=D9BCFDEC-5056-B741-DBD1B50919622069&

źródło: www.eko-unia.org

zobacz także: Gaz w Polsce. Polski gaz? — eko-unia.org

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: