Nowe, alarmujące wyniki badań na szczurach karmionych dietą z dodatkiem GMO

Szczury karmione dietą z dodatkiem kukurydzy GMO żyją krócej, chorują na raka i cierpią na różnorodne uszkodzenia organów wewnętrznych, wynika z badań uczonych francuskich, których wyniki opublikowano 19 września na stronie internetowej pisma naukowego “Food and Chemical Toxicology”.

Szczury karmione dietą z dodatkiem kukurydzy GMO żyją krócej, chorują na raka i cierpią na różnorodne uszkodzenia organów wewnętrznych, wynika z badań uczonych francuskich, których wyniki opublikowano  19 września na stronie internetowej pisma naukowego “Food and Chemical Toxicology”.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Caen pod kierunkiem profesora Gillesa-Erica Seralliniego przeprowadził pierwsze badania nad długoterminowym wpływem żywności GMO i środka chwastobójczego Roundup firmy Monsanto na zdrowie szczurów.

Szczury karmiono przez całe życie paszą z dodatkiem kukurydzy NK603, odpornej na glifosat, substancję czynną  środka chwastobójczego  Roundup firmy Monsanto, do picia otrzymywały wodę z dodatkiem Roundupu w ilościach dopuszczalnych do użycia w USA.

50% samców i 70% samic szczurów  żyło krócej niż wynikałoby to z naturalnego procesu starzenia, w porównaniu do grupy kontrolnej, w której krócej żyło odpowiednio  tylko 30 i 20% zwierząt.

U szczurów karmionych dietą z dodatkiem GMO i Roundupu wykryto 2–3 razy więcej dużych guzów rakowych.

Na początku 24 miesiąca badań duże guzy rakowe wykryto u 50 do 80% samic w różnych grupach karmionych GMO  (do trzech guzów u jednego zwierzęcia), w grupie kontrolnej tylko u 30%.

Guzy miały “niszczący wpływ na zdrowie zwierząt z powodu bardzo dużych rozmiarów”, szczury miały problemy z oddychaniem i trawieniem, i cierpiały na krwotoki.

Pierwsze wykrywalne guzy pojawiły się po 4 miesiącach u samców i 7 miesiącach u samic, w grupie kontrolnej odpowiednio po 14 i 23 miesiącach.

Szczury poddane eksperymentowi cierpiały na poważne dysfunkcje nerek i wątroby, przekrwienie i martwica wątroby występowały 2.5 do 5.5  razy częściej niż w grupie kontrolnej, a  poważne choroby nerek  1.3 do 2.3 razy częściej.

Wyniki badań poddają w wątpliwość obecne procedury wydawania licencji na produkty chemii przemysłowej, pestycydy i nowe uprawy. Naukowcy zauważają, że rośliny GMO zostały uznane za bezpieczne do spożycia po zaledwie 9o-dniowych badaniach na zwierzętach. Wskazują również na brak odpowiednich badań bezpieczeństwa środka chwastobójczego Roundup.

Naukowcy zwracają uwagę na pilną potrzebę przeprowadzenia badań nad długoterminowymi skutkami wszystkich upraw GMO, które obecnie uprawiane są na 1,8 % areału ziemi uprawnej na świecie. W USA 70% dostępnej na rynku żywności przetworzonej zawiera składniki GMO, które nie są oznakowane, a 80% uprawianej w tym kraju kukurydzy jest GMO.  W Wielkiej Brytanii i Europie kukurydza GMO nie jest konsumowana bezpośrednio przez ludzi, ale powszechnie stosuje się ją w żywieniu zwierząt. Do Wielkiej Brytanii importuje się setki tysięcy ton kukurydzy GMO, a następnie  używa w karmieniu kur, świń i krów mlecznych. Mięso i produkty nabiałowe od zwierząt karmionych GMO są obecnie sprzedawane w supermarketach w   Wielkiej Brytanii bez jakiegokolwiek wymogu  znakowania zawartości GMO.

Ekspert w dziedzinie żywności GMO, biolog molekularny z Kings College w Londynie, doktor Michael Antoniou  powiedział:  “Badania te sa najobszerniejsze ze wszystkich przeprowadzonych do tej pory badań nad wpływem żywnosci GMO i herbicydu Roundup  na zdrowie szczurów. Pokazują one wyjątkowo dużą ilość nowotworów rozwijających się wcześniej i bardziej agresywnie —  szczególnie u osobników płci żeńskiej. Jestem wstrząśnięty tym niezwykle negatywnym wpływem na zdrowie zwierząt.”

Badania na szczurach są od dawna stosowane jako substytut w badaniach toksyczności w odniesieniu do ludzi. Wszystkie nowe substancje  farmaceutyczne, rolnicze i używane w gospodarstwach domowych są przed dopuszczeniem na rynek testowane na szczurach.  Wyniki badań pokazują, że spożywanie kukurydzy GMO i środka chwastobójczego Roundup, może mieć poważny, negatywny wpływ na ludzkie zdrowie.”

Badania  przeprowadził   zespół naukowców z Uniwersytetu w Caen we Francji i zostały one zrecenzowane przez niezależnych naukowców, w celu zagwarantowania, że eksperymenty przeprowadzono we właściwy sposób i ich rezultaty są ważne.

Na podstawie: gmwatch.org,  dailymail.co.uk

Jan Skoczylas  

Raport z badań w formacie pdf:  http://research.sustainablefoodtrust.org/wp-content/uploads/2012/09/Final-Paper.pdf

Kopie badań można zamówić w CRIIGENwww.criigen.org i Food and Chemical Toxicology:http://www.journals.elsevier.com/food-and-chemical-toxicology

źródło: gmo.net.pl

Zobacz także: Profesor Seralini odsłania szokującą prawdę na temat GMO

Dodaj komentarz