Gaz Łupkowy — protest

Jako przedstawiciele branży turystycznej, jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni docierającymi do nas informacjami dotyczącymi wydobycia gazu łupkowego na terenach jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie Regionu — Pomorza, Kaszub i Kociewia.
Spotkania z przedstawicielami Firm wydobywczych odbywające się w terenie, nie rozwiewają w najmniejszym stopniu naszych wątpliwości, wręcz przeciwnie uświadamiają skalę i skutki tego procesu, który w efekcie może doprowadzić do upadku turystyki na tych terenach, a tym samym pozbawi stałego utrzymania setki rodzin, zdegeneruje środowisko naturalne i spowoduje zagrożenie zdrowotne lokalnych społeczeństw.

Jako przedstawiciele branży turystycznej, jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni docierającymi do nas informacjami dotyczącymi wydobycia gazu łupkowego na terenach jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie Regionu — Pomorza, Kaszub i Kociewia. Spotkania z przedstawicielami Firm wydobywczych odbywające się w terenie, nie rozwiewają w najmniejszym stopniu naszych wątpliwości, wręcz przeciwnie uświadamiają skalę i skutki tego procesu, który w efekcie może doprowadzić do upadku turystyki na tych terenach, a tym samym pozbawi stałego utrzymania setki rodzin, zdegeneruje środowisko naturalne i spowoduje zagrożenie zdrowotne lokalnych społeczeństw.

Zwracamy uwagę, że młodzi ludzie, którzy wiążą swą przyszłość z pracą w Kraju poprzez rozwijającą się agroturystykę i turystykę wiejską, korzystający z licznych szkoleń organizowanych z wykorzystaniem środków UE, są zdezorientowani i rozczarowani brakiem perspektyw na własne miejsca pracy w gospodarstwach przejętych po rodzicach i dziadkach, w związku ze zmianą przeznaczenia terenów traktowanych do tej pory jako turystyczne. Niedopuszczalne jest wykorzystanie w ten sposób terenów, od wieków traktowanych jako “Zielone płuca Polski” o niekwestionowanych, niepowtarzalnych walorach krajobrazowych i klimatycznych, stanowiących zaplecze rekreacyjne dla rejonów przemysłowych, których w związku z rozwojem cywilizacji jest w naszym Kraju coraz więcej.

Oczekujemy że organizacje powołane do promocji i wspierania rozwoju turystyki, takie jak Polska Organizacja Turystyczna, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalne Organizacje Turystyczne, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej “GG” oraz lokalne Stowarzyszenia przyłączą się do żądania zaprzestania prac wydobywczych gazu łupkowego na terenach turystycznych.

Dotychczas, nawet tereny objęte programem “Natura 2000” nie są wyłączone z tych prac.
Nie zgadzamy się na eksploatowanie naszego Regionu w ten sposób, przyłączamy się do każdego protestu, który może przyczynić się do zaprzestania prac przy gazie łupkowym.
W pełni popieramy stanowisko Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego cyt: “Domagamy się, aby instytucje państwowe dokładnie sprawdzały działania firm, które otrzymały koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego, czy prowadzą prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zwłaszcza prawa geologicznego i górniczego, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony wód, przyrody i odpadów gospodarczych. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez firmy badań geofizycznych z naruszeniem praw własności nieruchomości, a takie przypadki powtarzają się na terenie powiatu kartuskiego i bytowskiego. Oczekujemy od koncesjonariuszy prowadzących prace poszukiwawcze poszanowania zasad współżycia społecznego, którymi kierują się wspólnoty lokalne w naszych gminach.” ‘www.kaszubi.pl/?p=news_comm&id=3990

W imieniu Zarządu i Członków
Barbara Chechłowska
prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu

źródło: www.kaszuby.agrowakacje.pl

Zobacz także:

Buddyjska Świątynia Zen zagrożona z powodu wydobycia gazu łupkowego — list otwarty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: