GMO: Podwójne standardy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Bruksela, 5 października — Organizacja Friends of The Earth skrytykowała dzisiaj Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa (EFSA) za zbagatelizowanie obaw w kwestii bezpieczeństwa kukurydzy modyfikowanej genetycznie (GMO) oraz używanych przy jej uprawie herbicydów.

Bruksela, 5 października —   Organizacja Friends of The Earth skrytykowała dzisiaj Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa (EFSA) za zbagatelizowanie obaw w kwestii bezpieczeństwa kukurydzy modyfikowanej genetycznie (GMO) oraz używanych przy jej uprawie herbicydów.

Zrecenzowane przez innych naukowców badania, których wyniki  opublikowane zostały w zeszłym miesiącu na łamach cieszącego się międzynarodowym uznaniem pisma naukowego Food and Chemical Toxicology pokazują znaczny wzrost zachorowalności na raka i śmiertelności  u szczurów karmionych dietą z dodatkiem kukurydzy GMO  firmy Monsanto oraz herbicydu Roundup. [1]

W opublikowanym wczoraj oświadczeniu EFSA poddaje w wątpliwość jakość i sposób przeprowadzenia tych badań. [2]

Mute Schimpf z organizacji Friends of the Earth Europe   powiedział: “Nie jesteśmy przekonani, że EFSA stawia bezpieczeństwo publiczne ponad interesy agrobiznesu. Przez ostatnich 10 lat EFSA konsekwentnie opowiadała się po stronie przemysłu biotechnologicznego  i lekceważyła obawy związane z bezpieczeństwem  zdrowotnym żywności i upraw modyfikowanych genetycznie  oraz ich wpływem na środowisko.  Zamiast doszukiwać się błędów w niezależnych, zrecenzowanych przez środowisko naukowe badaniach, agencja ta powinna traktować  poważnie powszechne obawy  i wprowadzić w UE obowiązkowe długoterminowe badania bezpieczeństwa  żywności GMO. (…)  Reakcja EFSA świadczy o podwójnych standardach tej agencji.  Gdyby tak samo skrupulatnie,  jak to nowe badanie, oceniano wnioski Monsanto o autoryzację  nowych produktów, żadne uprawy GMO nie otrzymałyby autoryzacji w UE.”

Friends of the Earth Europe apelują :

- Do rządów państw  i organów bezpieczeństwa  UE o natychmiastowe wstrzymanie importu i użycia wszystkich produktów GMO odpornych  na herbicyd Roundup (glifosat).

- Do Komisji Europejskiej o zawieszenie autoryzacji wszystkich nowych produktów GMO i gruntowną reformę sposobu  oceny zagrożeń ze strony żywności GMO.

- Do Unii Europejskiej o ponowne przeanalizowanie bezpieczeństwa herbicydu Roundup (glifosatu),  w tym związku pomiędzy uprawami GMO a użyciem tego herbicydu.

Zdaniem Friends of the Earth Europe, uprawy i żywność GMO nie tylko stanowią niepotrzebne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, lecz również niszczą bioróżnorodność, zwiększają kontrolę korporacji nad łańcuchem żywnościowym, a także całkowicie zawodzą w walce z globalnym głodem.

[1] Food and Chemical Toxicology, Gilles-Eric Séralini (2012) Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant
genetically modified maize
http://research.sustainablefoodtrust.org/wp-content/uploads/2012/09/Final-Paper.pdf

[2] 4 October 2012, EFSA publishes initial review on GM maize and herbicide study, http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/121004.htm

źródło: www.foeeurope.org

zobacz także:

Szefowa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dyrektorem organizacji reprezentującej Monsanto

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: