Kukurydza GMO MIR162 zalegalizowana do obrotu

Komisja Europejska decyzją wykonawczą WE/651/2012 z 18 października br. wyraziła zgodę na wprowadzenie do obrotu kukurydzy GMO MIR162 (SYN-IR162‑4) firmy Syngenta — wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA .

Komisja Europejska decyzją wykonawczą WE/651/2012 z 18 października br. wyraziła zgodę na wprowadzenie do obrotu kukurydzy GMO MIR162 (SYN-IR162‑4) firmy Syngenta — wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA .

Zgoda obejmuje stosowanie m. in. w żywności, paszy(indywidualnie oraz jako dodatek), ale nie dotyczy uprawy.

Wcześniej EFSA określiła tę soję jako bezpieczną dla ludzi i zwierząt. Dnia 27 września br. na posiedzeniu “Komitetu Odwoławczego” państwa członkowskie nie uzyskały kwalifikowanej opinii, co do tej odmiany. Posiadacz zezwolenia jest zobligowany do składania corocznych sprawozdań z realizacji działań przewidywanych w monitorowaniu skutków dla środowiska.

Informacje o odmianie wprowadza się do unijnego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Decyzję stosuje się 10 lat od notyfikacji.

Tymczasem na posiedzeniu Rady Rolnej 22 października Francja ponownie wezwała do zmiany zasad oceny i autoryzacji (włączając zmiany w EFSA),  w tym poprzez przedłużenie czasu trwania doświadczeń oceniających skutki skarmiania GMO.

źródło: FAMMU/FAPA, Redakcja AgroNews,  fot. sxc.hu

zobacz także:

List otwarty w sprawe badań profesora Gillesa-Erica Seraliniego

Podwójne standardy Urzędu ds, Bezpieczeństwa Żywności UE

 

Dodaj komentarz