Rząd PO-PSL przeciw a nawet za żywnością genetycznie modyfikowaną

Rząd do dziś nie przygotował całościowej ustawy o GMO, która regulowałaby m.in. uwalnianie do środowiska roślin uprawnych modyfikowanych genetycznie. Jednocześnie 9 listopada b.r. w Sejmie niewielką większością głosów rządzącej koalicji PO-PSL — wszystkie partie opozycyjne głosowały przeciwko ustawie — przegłosowana została ustawa o nasiennictwie. Z dniem wejścia tej ustawy firmy nasienne natychmiast wprowadzą na rynek nasiona roślin genetycznie modyfikowanych, a część rolników je kupi i wysieje. Jeżeli Rada Ministrów nie zdążyłaby z przyjęciem rozporządzenia o zakazie uprawy kukurydzy MON810 czy ziemniaka “Amflora”, to genetycznie modyfikowane uprawy staną się faktem a żywność GMO, bez właściwej kontroli i wiedzy konsumentów, trafi na stoły.

Rząd do dziś nie przygotował całościowej ustawy o GMO, która regulowałaby m.in. uwalnianie do środowiska roślin uprawnych modyfikowanych genetycznie. Jednocześnie 9 listopada b.r. w Sejmie niewielką większością głosów rządzącej koalicji PO-PSL —  wszystkie partie opozycyjne głosowały przeciwko ustawie —  przegłosowana została ustawa o nasiennictwie. Z dniem wejścia tej ustawy firmy nasienne natychmiast wprowadzą na rynek nasiona roślin genetycznie modyfikowanych, a część rolników je kupi i wysieje. Jeżeli Rada Ministrów nie zdążyłaby z przyjęciem rozporządzenia o zakazie uprawy kukurydzy MON810 czy ziemniaka “Amflora”, to genetycznie modyfikowane uprawy staną się faktem a żywność GMO, bez właściwej kontroli i wiedzy konsumentów, trafi na stoły.

więcej:  Rząd PO-PSL przeciw a nawet za żywnością genetycznie modyfikowaną —  GMO — Wiadomości.

 

Dodaj komentarz