Podwyższony poziom metali ciężkich w rejonie wydobycia gazu łupkowego w Teksasie

Jak podaje agencja Associated Press, naukowcy z Uniwersytetu w Arlington w Teksasie odkryli podwyższone poziomy arszeniku i innych metali ciężkich w pobliżu miejsc wydobycia gazu łupkowego na obszarze złoża Barnett Shale w Północnym Teksasie. 

Jak podaje agencja Associated Press, naukowcy z Uniwersytetu w Arlington w Teksasie odkryli podwyższone poziomy arszeniku i innych metali ciężkich w pobliżu miejsc wydobycia gazu łupkowego na obszarze złoża Barnett Shale w Północnym Teksasie. 

Zdaniem naukowców uwolnienie niebezpiecznych związków chemicznych do płytkich wód gruntowych mogło nastąpić  z kilku powodów, w tym   zaburzeń związanych z procesem  szczelinowania, obniżenia poziomu wód gruntowych na skutek suszy, podczas usuwania wody używanej do szczelinowania lub w wyniku wypadków przemysłowych, takich jak  uszkodzenia szybów wiertniczych.

Główny autor nowego studium badawczego, Brian Fontenot powiedział: “To studium nie może dać ostatecznej odpowiedzi na pytanie o dokładne przyczyny podwyższonych poziomów substancji skażających w rejonach wydobycia gazu łupkowego, lecz stanowi potężny argument na rzecz kontynuacji badań.”

Arszenik, bar, stront i selen pojawiają się w niskich stężeniach w wodzie gruntowej w naturalny sposób, lecz zgodnie nowym raportem działalność związana ze szczelinowaniem hydraulicznym może prowadzić do podwyższenia ich poziomów.

Wyniki zrecenzowanego przez  środowisko naukowe badania,    zostały opublikowane on-line przez magazyn naukowy Environmental Science & Technology.

Podwyższonych poziomów większości tych metali nie wykryto poza rejonami wydobycia gazu łupkowego.

Naukowcy zbadali próbki pobrane ze stu prywatnych studni o różnej głębokości na terenie 13 hrabstw położonych na obszarze złoża Barnett Shale, lub w jego pobliżu, latem i na jesieni 2011 roku.

Dodatkowo raport rekomenduje dalsze badania nad poziomami metanolu i etanolu w studniach wodnych, ponieważ w  29 ze 100 studni zawierały metan. Najwyższe stężenia wykryto w rejonach, gdzie odbywało się szczelinowanie.

Próbki porównano z historycznymi danymi na temat studni  wodnych z bazy danych Texas Water Development Board z lat 1989–99, czyli zanim zaczęto stosowanie na szeroką skalę technologii szczelinowania hydraulicznego.

Na podstawie: huffingtonpost.com

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: