Przyłącz się do Kampanii o Wolne Nasiona

Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim wraz z Navdanyą, organizacją indyjskiej aktywistki i naukowca, Vandany Shivy, utworzyła petycję w sprawie nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej dotyczącego produkcji i komercjalizacji nasion. Wniosek ten został przedstawiony przez KE w maju i obecnie jest procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim. Zieloni i Navdanya chcą zmobilizować obywateli, aby zażądali radykalnych zmian w proponowanym ustawodawstwie.

Dr._Vandana_Shiva_DS
foto: Wikipedia

Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim wraz z Navdanyą, organizacją indyjskiej aktywistki i naukowca, Vandany Shivy, utworzyła petycję w sprawie nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej dotyczącego produkcji i komercjalizacji nasion. Wniosek ten został  przedstawiony przez KE w maju i obecnie  jest procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim.  Zieloni i Navdanya  chcą zmobilizować obywateli, aby zażądali radykalnych zmian  w proponowanym ustawodawstwie. 

Odwiedź stronę:www.seedfreedom.eu 

(z Newslettera europeangreens.eu)

 

Treść Apelu:

Nowe europejskie ustawodawstwo  dotyczące “Marketingu nasion” zagraża Bezpieczeństwu Żywnościowemu i Demokracji

Przyłącz się do apelu obywateli Europy o WOLNE NASIONA I DEMOKRACJĘ ŻYWNOŚCIOWĄ

Petycja ta utworzona została 2 października — w dzień urodzin Gandhiego. Przypomina to nam, że gdy niesprawiedliwe prawa zagrażają naszemu wspólnemu dobru, konieczne jest nieposłuszeństwo obywatelskie.

Nasiona są dobrem wspólnym.  Są one darem natury i rezultatem stuleci ciężkiej pracy rolników na całym świecie, którzy je selekcjonowali,  chronili i hodowali.  Są źródłem życia i pierwszym ogniwem w naszym łańcuchu żywnościowym.

To wspólne dobro jest zagrożone. W ostatnich dziesięcioleciach europejskie  prawodawstwo coraz bardziej ogranicza dostęp do nasion, a rolnictwo przemysłowe staje się dominującym modelem upraw.  Na rynek Unii Europejskiej mogą być wprowadzane jedynie nasiona, które odpowiadają temu modelowi.  Muszą przejść  skomplikowane i kosztowne badania oraz procedury  rejestracji, a ich uprawa zależna jest od stosowania substancji chemicznych.  Ustawodawstwo to w dramatyczny sposób zmniejszyło różnorodność odmian nasion, w poważny sposób zagrażając naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu.  KIlka globalnych przedsiębiorstw nasiennych kontroluje i monopolizuje rynek. Tych samych  siedem międzynarodowych przedsiębiorstw kontroluje 75% wszystkich finansowanych przez kapitał prywatny badań nad nasionami; 60% światowego komercyjnego rynku nasion i 76%  globalnej sprzedaży przemysłu agrochemicznego.  (ETC Group)

Nowy wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej pogarsza sytuację.  Jeszcze bardziej ogranicza i zmniejsza bioróżnorodność oraz wolny dostęp rolników i obywateli do nasion, ułatwiając  jednocześnie międzynarodowym przedsiębiorstwom nasiennym uzyskanie wyłącznych praw do wprowadzania nasion na rynek.  Jednocześnie  odmiany nasion obdarzone odpornością na szkodniki i zdolnością adaptacji do zmian klimatu, są w coraz większym stopniu wykluczane z rynku lub ograniczane do tak zwanych rynków niszowych. Ustawodawstwo to będzie miało wpływ nie tylko na Europę, ale na cała planetę.

Stanowczo sprzeciwiamy się temu prawu monopolu na nasiona.  W czasie gdy ONZ uznaje, że przyszłość żywności to rolnictwo ekologiczne, lokalność i różnorodność, wniosek Komisji Europejskiej uznaje za niezgodne z prawem obdarzone ogromnym potencjałem, wibrujące energią alternatywy, oparte na wolności nasion i demokracji żywnościowej.

W czasie, gdy konsumenci coraz częściej wybierają żywność lokalną, ekologiczną, zdrową, smaczną, pożywną i wolną od chemikaliów i GMO, proponowane przez Unię Europejską prawo nasienne pozbawia konsumentów wolności żywnościowej.  72% światowej żywności pochodzi z małych gospodarstw —   Nie jesteśmy niszą —  Jesteśmy przyszłością!

Sprawcie, by wasz głos został usłyszany!

Podpiszcie  apel o  odrzucenie “Prawa Monopolu Nasion” Komisji Europejskiej i domagajcie się prawa do wibrujących energią, zdrowych, wolnych  od chemikaliów i GMO nasion i żywności. 

W duchu Gandhiego, wzywamy do nieposłuszeństwa obywatelskiego przeciwko niesprawiedliwym przepisom nasiennym i oświadczamy, że:

Nie uznamy żadnego prawa, które bezprawnie czyni nasiona wyłączną własnością korporacji, przeciwstawia  się nadrzędnemu  celowi, jakim jest ochrona i wzbogacanie różnorodności,  wzmacnia niebezpieczny dla przyszłości ludzi i planety model rolnictwa przemysłowego oraz ignoruje obdarzone ogromnym potencjałem, zdrowe alternatywy, konieczne dla rozwoju zrównoważonych  społeczności i zapewnienia  bezpieczeństwa żywnościowego we wszystkich regionach świata.

 “Dopóki pozostanie przesąd, ze należy przestrzegać niesprawiedliwych praw,  dopóty będzie istniało niewolnictwo”. Mahatma Gandhi

źródło: www.seedfreedom.eu

petycję podpisać można tutaj: www.seedfreedom.eu

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

 

Jeden komentarz do “Przyłącz się do Kampanii o Wolne Nasiona”

Możliwość komentowania została wyłączona.

%d bloggers like this: