Ekwadorski Sąd Najwyższy utrzymuje w mocy wyrok dla Chevronu

Ekwadorski Sąd Najwyższy utrzymuje w mocy wyrok dla Chevronu. Jednocześnie nowojorski sędzia i Chevron łączą siły, by zastraszyć świadków i prawników poszkodowanych, i wytaczają im desperacki proces odwetowy.

2013-donald-moncayo
Donald Moncayo demonstruje skażenie ropą w w pozostawionym przez Chevron dole z odpadami. photo.amazonwatch.org

Ekwadorski  Sąd Najwyższy utrzymuje w mocy  wyrok  dla Chevronu.  Jednocześnie nowojorski sędzia i Chevron  łączą siły, by zastraszyć świadków i prawników poszkodowanych,  i wytaczają im desperacki proces odwetowy.

Ekwadorski Sąd Najwyższy wydał długo oczekiwaną decyzję w sprawie 9 miliardowej kary za zatrucie środowiska dla korporacji Chevron, utrzymując w mocy i  potwierdzając  decyzję sądu niższej   instancji. Decyzja sądu jest ostateczna.

W swojej liczącej 222 strony opinii sąd najwyższy potwierdził wcześniejszą decyzję sądu w Lago Agrio i sądu  apelacyjnego o karze grzywny w wysokości 9 miliardów,  lecz odrzucił dodatkowe  9 miliardów odszkodowania karnego  nałożone poprzednio za brak przeprosin, uznając, że prawo ekwadorskie nie pozwala na takie postanowienie. Sąd najwyższy wyraził również ubolewanie dla powodów od 20 lat czekających na sprawiedliwość,  przypisując winę za ten stan rzeczy w przeważającym stopniu taktykom grania na zwłokę stosowanym przez Chevron. Postanowienie  to stanowi decyzję przełomową w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jest to ogromny,  bezprecedensowy triumf lokalnych i tubylczych społeczności w walce z jednym z największych światowych trucicieli środowiska,” powiedział Donald Moncayo z Amazon Defense Coalition, organizacji reprezentującej 30 000 ekwadorskich mieszkańców Amazonii i powodów, który zeznawał niedawno w sądzie w Nowym Jorku w trakcie odwetowego procesu wytoczonego przez Chevron  prawnikom  występującym w imieniu powodów w sprawie ekwadorskiej.

W tym samym czasie, w trakcie procesu w Nowym Jorku, sędzia Kaplan wielokrotnie pomagał Chevronowi w zastraszaniu i atakowaniu kluczowych świadków ekwadorskich i zespołu prawników broniący pozwanych.

Podczas sprawy sądowej wytoczonej na podstawie  federalnej ustawy o  wymuszeniach i zorganizowanych grupach przestępczych (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act  — w skrócie RICO), Mocayo poddany został długiemu przesłuchaniu przez Chevron, po którym sędzia Kaplan nakazał mu przekazanie sądowi dysku twardego.

Obecny na rozprawie profesor etyki prawniczej z  American University College of Law, Christopher Gowen, powiedział: “Obserwowanie  amerykańskiego sędziego straszącego cudzoziemca sankcjami karnymi  w amerykańskim sądzie bez umożliwienia mu kontaktu z prawnikiem, na podstawie bardzo wątpliwego nakazu sadowego, zaprzecza wszystkim wartościom na których opiera się nasz system sądowy”.

Ekwadorski sa najwyższy rozważył wnikliwie każdy z zarzutów Chevrona, i wszystkie z nich kolejno odrzucił,”  powiedział, rzecznik zespołu prawników reprezentujących mieszkańców Ekwadoru, Han Shan. “Podczas gdy sędzia Kaplan  przychyla się do skarg korporacji, faktem jest, że została ona obciążona odpowiedzialnością przez sąd, i to sam Chevron walczył o to, by ten właśnie sąd rozpatrywał sprawę. Teraz ta decyzja została podtrzymana przez sąd najwyższego szczebla”.

Byliśmy świadkami skandalicznego nadużycia władzy przez  sprzyjającego Chevronowi sędziego Kaplana, przy niemal zupełnej nieobecności mediów głównego nurtu, które mogłyby to zrelacjonować,”  powiedziała Atossa Soltani z Amazon Watch.  “Może to zniechęcić świadków w innych sprawach dotyczących praw człowieka do podawania faktów i istotnych informacji,  z powodu obaw o możliwe  represje”.

Ekwadorczycy i ich zwolennicy zaapelowali o zakończenie odwetowej sprawy sadowej wytoczonej przez Chevron i toczącego się “sfałszowanego pokazowego procesu sądowego” przed sędzią Kaplanem, który otwarcie wyraża wrogość w stosunku  do działań prawnych Ekwadorczyków domagających się usunięcia skutków skażenia środowiska.  Sędzia Kaplan wyrażał się również wielokrotnie lekceważąco na temat ekwadorskiego systemu sadowego.

Chevron nie posiada obecnie w Ekwadorze żadnych aktywów, co zmusza poszkodowanych do podejmowania  działań egzekucyjnych w innych krajach. Postępowania egzekucyjne toczą się w tej chwili  w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

Texaco działało w Ekwadorze do roku 1992, w 2002 roku wchłonął je Chevron , przejmując wszystkie aktywa i zobowiązania poprzednika. Chevron przyznał się do wlania  prawie 18 miliardów galonów  toksycznych ścieków (1 galon = 3,785 litrów —  przyp. tłum.) do rzek i strumieni,  które stanowiły źródło wody pitnej i  do mycia dla tysięcy ludzi, a także podstawę rybołówstwa.  Przedsiębiorstwo porzuciło również setki niezabezpieczonych, otwartych szybów z odpadami,  wypełnionych ropą, szlamem i chemikaliami używanymi przy wydobyciu ropy naftowej, na całym terenie niezamieszkałego regionu w puszczy tropikalnej. Liczne niezależne badania medyczne wykazały epidemię mających związek z ropą wad wrodzonych, zachorowań na raka oraz innych chorób.

Tłumaczenie : Jan Skoczylas

źródło: amazonwatch.org

za: gazlupkowy.info.pl

Przeczytaj również relację z procesu w Nowym Jorku (po angielsku): http://amazonwatch.org/news/2013/1118-welcome-to-america-now-give-us-your-property-or-youre-under-arrest

Artykuły o działalności firmy Chevron w Polsce: Żurawlów: 100 dni wytrwałości i arogancji 

Opór bez granic: Przeciwko brutalnym działaniom korporacji Chevron w Polsce

Le Monde Diplomatique:  Najdłuższy protest-blokada w powojennej Polsce

PGNiG i Chevron chcą wspólnie szukać gazu łupkowego

Strona rolników z Żurawlowa na Zamojszczyźnie od kilku miesięcy blokujących poszukiwanie gazu łupkowego przez firmę Chevron w pobliżu ich miejscowości: Occupy Chevron (Poland)

%d bloggers like this: