Zrównoważone rolnictwo kluczowe dla bezpieczeństwa żywnościowego w warunkach zmieniającego się klimatu

Zarówno w krajach bogatych, jak i biednych, rolnictwo powinno przejść od monokultur w kierunku większej różnorodności upraw, mniejszego zużycia nawozów i innych środków chemicznych, większego wsparcia dla drobnych rolników oraz bardziej lokalnej produkcji i konsumpcji żywności, stwierdza raport Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

Zarówno w krajach bogatych, jak i biednych, rolnictwo powinno przejść od monokultur w kierunku większej różnorodności upraw, mniejszego zużycia nawozów i innych środków chemicznych, większego wsparcia dla drobnych rolników oraz bardziej lokalnej produkcji i konsumpcji żywności, stwierdza raport Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

W tworzeniu raportu, zatytułowanego “Obudźcie się, zanim będzie za późno: uczyńcie rolnictwo prawdziwie zrównoważonym teraz dla bezpieczeństwa żywnościowego w warunkach zmieniającego się klimatu”, wzięło udział ponad 60 międzynarodowych ekspertów. Dokument wskazuje, że monokultury i przemysłowe metody uprawy nie zapewniają wystarczającej ilości niedrogiej żywności tam, gdzie jest ona potrzebna, a jednocześnie powodują rosnące zniszczenie środowiska.

Konkluzje raportu z zadowoleniem przyjęły liczne organizacje pozarządowe, m.in. Via Campesina, GRAINETC Group, które podobnej argumentacji używają od ponad 20 lat. Od kilku lat daje się zauważyć rosnącą liczbę wysokiej rangi dokumentów ONZ i innych międzynarodowych instytucji opowiadających się za wspieraniem drobnych rolników i rolnictwa ekologicznego. Międzynarodowy konsensus, że jest to właściwa droga do rozwiązania kryzysów żywnościowego i klimatycznego jest coraz wyraźniejszy, ale wciąż zbyt rzadko przekłada się on na konkretne działania w terenie, gdzie drobni rolnicy stają w obliczu coraz większej marginalizacji i rosnących problemów.

Na długo przed wydaniem ostatniego raportu UNCTAD, drobni rolnicy na całym świecie byli przekonani, że koniecznie potrzebujemy zróżnicowanego rolnictwa w celu zagwarantowania zrównoważonej lokalnej produkcji żywności, ochrony źródeł utrzymania ludności i poszanowania środowiska naturalnego. Aby osiągnąć ten cel, kluczowa jest ochrona ogromnej różnorodności tradycyjnych nasion oraz prawa rolników do korzystania z nich. Jako drobi rolnicy, walczymy o zachowanie naszych rodzimych nasion i tradycyjnej wiedzy rolniczej”, mówi Elizabeth Mpofu z organizacji Via Campesina.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że przemysłowy system żywnościowy nie tylko nie potrafi wyżywić świata, ale jest także odpowiedzialny za niektóre z najbardziej palących kryzysów społecznych i środowiskowych na naszej planecie. “Przemysłowy system żywnościowy jest bezpośrednio odpowiedzialne za około połowę wszystkich światowych emisji gazów cieplarnianych”, podkreśla Henk Hobbelink z organizacji GRAIN. “Nie będziemy w stanie rozwiązać kryzysu klimatycznego bez konfrontacji z przemysłowym systemem żywnościowym i korporacjami stojącymi za nim. Powinniśmy zwrócić się w stronę rolnictwa ekologicznego opartego na drobnych rolnikach”.

Pat Mooney z grupy ETC dodaje: “Korporacyjny łańcuch żywnościowy wykorzystuje około 70–80% światowych gruntów rolnych do produkcji zaledwie 30–40% naszego pożywienia. W trakcie tego procesu drobni rolnicy, czyli prawdziwi producenci żywności, są wyrzucani ze swojej ziemi, a środowisku są wyrządzane ogromne szkody. To oczywiste, że w ten sposób nie wyżywi się świata”.

Organizacje pozarządowe zwracają uwagę, że już najwyższy czas, aby dokumenty i raporty przełożyły się na konkretne działania, a odpowiedzialność za podjęcie właściwych decyzji w tym zakresie spoczywa na władzach wszystkich szczebli (od władz lokalnych po międzynarodowe instytucje). Jednocześnie wzywają społeczność międzynarodową do przyłączenia się do walki o suwerenność żywnościową, oporu wobec korporacyjnej kontroli naszego systemu żywnościowego oraz wspierania drobnych rolników i innych małych producentów żywności, aby w ten sposób wyżywić świat, chroniąc jednocześnie zasoby naturalne i klimat.

Raport UNCTAD (w języku angielskim) można pobrać tutaj.

źródło: dlaklimatu.pl

Orginalny artykuł w języku angielskim ukazał się na portalu:  GRAIN

 

 

Jeden komentarz do “Zrównoważone rolnictwo kluczowe dla bezpieczeństwa żywnościowego w warunkach zmieniającego się klimatu”

Możliwość komentowania została wyłączona.

%d bloggers like this: