Edyta Jaroszewska-Nowak: O co chodzi z tą sprzedażą bezpośrednią?

Wydawałoby się — prosta rzecz: od wieków rolnik żył z pracy swoich rąk wytwarzając żywność i sprzedając ją ludziom pracującym w innych zawodach. W tym zawierała się istota rolnictwa.

Czym obecnie stało się rolnictwo? W skrócie można określić, że jest to produkcja surowca na potrzeby przemysłu spożywczego. Zmiana charakteru działalności rolniczej następowała stopniowo i była związana ze wzrostem powierzchni gospodarstw i zwiększeniem ich specjalizacji. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby jednocześnie rolnicy zadbali o kontrolę nad dalszymi etapami produkcji żywności. Niestety cała sfera przetwórstwa rolno-spożywczego została w większości przejęta przez korporacje. Przez te same korporacje, które kontrolują wytwarzanie środków do produkcji rolnej: nawozów, pestycydów, nasion i pasz.

photo. KPRWZ
photo. KPRWZ

Wydawałoby się — prosta rzecz: od wieków rolnik żył z pracy swoich rąk wytwarzając żywność i sprzedając ją ludziom pracującym w innych zawodach. W tym zawierała się istota rolnictwa.

Czym obecnie stało się rolnictwo? W skrócie można określić, że jest to produkcja surowca na potrzeby przemysłu spożywczego. Zmiana charakteru działalności rolniczej następowała stopniowo i była związana ze wzrostem powierzchni gospodarstw i zwiększeniem ich specjalizacji. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby jednocześnie rolnicy zadbali o kontrolę nad dalszymi etapami produkcji żywności. Niestety cała sfera przetwórstwa rolno-spożywczego została w większości przejęta przez korporacje. Przez te same korporacje, które kontrolują wytwarzanie środków do produkcji rolnej: nawozów, pestycydów, nasion i pasz.

więcej: Protest Rolników

%d bloggers like this: