Marcin Popkiewicz: Stężenie CO2 – jak zmieniało się na przestrzeni wieków?

dz_logo_glowna-362x107W maju zeszłego roku mierzone w obserwatorium Mauna Loa na Hawajach stężenie CO2 po raz pierwszy przekroczyło 400 cząsteczek na milion cząsteczek powietrza ppm. W tym roku nastąpiło to już w marcu, średnia za kwiecień wyniosła 401,33 ppm, w maju będzie jeszcze większa, zanim w kolejnych miesiącach spadnie, gdy rozkwitająca na półkuli północnej roślinność zacznie asymilować dwutlenek węgla z atmosfery. Pnąc się w górę w 2015 roku średnioroczne stężenie CO2 przekroczy próg 400 ppm. Czy są to normalne i naturalne fluktuacje? Jak obecne zmiany mają się do zmian w mniej lub bardziej odległej historii? Jakich zmian emisji i stężenia CO2 możemy spodziewać się w przyszłości i jak wpłynie to na zmianę klimatu?

więcej:  Stężenie CO2 – jak zmieniało się na przestrzeni wieków? – Numery Dzikiego Życia – Dzikie Życie – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Znakomity artykuł Marcina Popkiewicza z czerwcowego numeru  Dzikiego Życia – lektura obowiązkowa!