Mieszkańcy nadmorskiej gm. Choczewo zaniepokojeni losami Wydmy Lubiatowskiej

Mieszkańcy gminy Choczewo (woj. pomorskie), działający na rzecz promocji nadmorskiej turystyki oraz ochrony cennych przyrodniczo terenów nadmorskiej Wydmy Lubiatowskiej, zwracają uwagę, że obecnie największym zagrożeniem dla tego wyjątkowego miejsca są plany budowy elektrowni jądrowej. Zaplanowane przez potencjalnego inwestora (PGE EJ) prace przygotowawcze pod budowę elektrowni jądrowej obejmują m. in. wykonanie 32 odwiertów geologicznych w ramach przygotowania lokalizacji elektrowni jądrowej w Lubiatowie (gm. Choczewo). Mieszkańcy podkreślają, że nie wykonano wymaganej prawnie odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko odwiertów, które mogą zniszczyć obszar cenny przyrodniczo. Zaplanowane odwierty mogą zdewastować obszar wydmy i jej cenne siedliska. Plany dotyczące odwiertów zostały zaskarżone przez mieszkańców ze Stowarzyszenia Lubiatowska Wydma w ramach procedury administracyjnej.

Mieszkańcy gminy Choczewo (woj. pomorskie), działający na rzecz promocji nadmorskiej turystyki oraz ochrony cennych przyrodniczo terenów nadmorskiej Wydmy Lubiatowskiej, zwracają uwagę, że obecnie największym zagrożeniem dla tego wyjątkowego miejsca są plany budowy elektrowni jądrowej. Zaplanowane przez potencjalnego inwestora (PGE EJ) prace przygotowawcze pod budowę elektrowni jądrowej obejmują m. in. wykonanie 32 odwiertów geologicznych w ramach przygotowania lokalizacji elektrowni jądrowej w Lubiatowie (gm. Choczewo). Mieszkańcy podkreślają, że nie wykonano wymaganej prawnie odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko odwiertów, które mogą zniszczyć obszar cenny przyrodniczo. Zaplanowane odwierty mogą zdewastować obszar wydmy i jej cenne siedliska. Plany dotyczące odwiertów zostały zaskarżone przez mieszkańców ze Stowarzyszenia Lubiatowska Wydma w ramach procedury administracyjnej.

foto: Piotr Kanigowski/Greenpeace
foto: Piotr Kanigowski/Greenpeace

Zaniepokojeni mieszkańcy udokumentowali także miejsca, które wyglądają jak pozostałości po odwiertach geologicznych. Szacują, że odwierty zostały dokonane przed lipcem 2014 (na co wskazują zdjęcia satelitarne Google Earth, ostatnio uaktualnione w lipcu 2014 na których widać pozostałości po odwiertach). Mieszkańcy są zaniepokojeni, ponieważ obawiają się, że podobne odwierty, które mają być wykonane na zlecenie PGE EJ 1, zniszczą wyjątkowo wrażliwy ekosystem wydmy. Stowarzyszenie jest zaangażowane w proces administracyjny.

Foto: Sylwia Łata/Greenpeace
Foto: Sylwia Łata/Greenpeace

Stowarzyszenie mieszkańców z gminy Choczewo “Wydma Lubiatowska” (wraz z Greenpeace) rozpoczęło procedurę prawno-administracyjną, w ramach której domaga się odwołania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Eksperci i prawnicy organizacji zwracają uwagę na bezpośrednie zagrożenie dla cennych przyrodniczo obszarów i chronionych gatunków oraz na fakt podjęcia decyzji przez Urząd Marszałkowski  z naruszeniem prawa krajowego i unijnego, bez właściwego oszacowania wpływu zatwierdzonych robót geologicznych na środowisko. Organizacje konsekwentnie, od początku rozpoczęcia procedury wydawania pozwolenia, wskazują na konieczność przeprowadzenia Oceny oddziaływania na środowisko projektowanych robót geologicznych niezbędnej do oszacowania ich rzeczywistego wpływu na obszary Natura 2000.

Foto: Jerzy Wolański/Greenpeace
Foto: Jerzy Wolański/Greenpeace

Mieszkańcy Lubiatowa domagają się zaniechania robót i odwiertów geologicznych dotyczących planowanej elektrowni jądrowej na terenie Wydm Lubiatowskich do czasu przeprowadzenia wymaganej prawem oceny oddziaływania planowanych robót i odwiertów geologicznych na środowisko. Jednocześnie oczekuje przeprowadzenia wymaganych prawem konsultacji społecznych dla planowanych robót i odwiertów geologicznych na terenie Wydm Lubiatowskich.

Foto: Greenpeace
Foto: Greenpeace

Mieszkańcy regionu zwracają uwagę na to, że nadmorski turystyczny region zagrożony jest przez plany budowy EJ. Jej pierwszą ofiarą może stać się Wydma Lubiatowska. Żeby uświadomić jej piękno, mieszkańcy zorganizowali otwarty konkurs fotograficzny na najpiękniejsze zdjęcie związane z wydmą. Konkurs trwa do 30 maja i może w nim wziąć udział każdy.  Mieszkańcy zapraszają do udziału. Ogłoszenie wyników konkursu 15 czerwca.  Więcej informacji o konkursie: www.facebook.com/WydmaLubiatowska

źródło: Greenpeace

%d bloggers like this: