Przesłanie Jego Świątobliwości Siedemnastego Karmapy Ogjena Trinle Dordże z okazji Światowego Dnia Środowiska 2015 r.

Wszyscy dzielimy odpowiedzialność za środowisko naturalne, które podtrzymywało nas w każdym momencie naszego życia. Możemy wiele zdziałać łącząc siły i poszukując nowych sposobów wspólnej pracy dla zachowania zasobów naturalnych i osłabienia tych nawyków konsumpcyjnych, które przyczyniają się do nadmiernej eksploatacji środowiska. Takiego kryzysu nie rozwiąże jeden człowiek, ani nawet jeden kraj. Każdy z nas odpowiada za pewną część tego wielkiego zadania. Gdy wszyscy połączymy siły, z pewnością udźwigniemy ten ciężar. I musimy to zrobić. Dotarliśmy do krytycznego momentu a zmiany następują bardzo szybko ? nie możemy zostawić takiego brzemienia przyszłym pokoleniom.

pobraneOdkąd wyznaczono Światowy Dzień Środowiska wielu ludzi zarówno działa jak i rozważa różne sposoby ochrony środowiska naszej planety. To pozytywny krok w podejściu do kryzysu ekologicznego, który w moim przekonaniu jest największym wyzwaniem stojącym przed społeczeństwem XXI wieku. Obchodzenie tego dnia daje nadzieję, że w przyszłości podejmowane będą większe wysiłki zwracające naszą uwagę na stan środowiska naturalnego na świecie.

Jako Tybetańczyk odczuwam szczególny związek ze środowiskiem naturalnym Płaskowyżu Tybetańskiego i Himalajów. Ale ekologiczne znaczenie tej części świata wykracza daleko poza jej granice. Lodowce Himalajów i Płaskowyżu Tybetańskiego dają źródło tak wielkiej liczbie azjatyckich rzek, że region ten określa się jako rezerwuar Azji. Co więcej, Płaskowyż Tybetański nazywa się także “trzecim biegunem” Ziemi, co odzwierciedla jego rolę w skali globalnej. Dlatego też kwestia środowiska naturalnego Tybetu nie jest sprawą tylko jednego kraju — dotyczy ona całego kontynentu azjatyckiego. Tak naprawdę, patrząc jeszcze szerzej, to problem całego świata. Ujmując tę kwestię w tym szerszym kontekście, możemy zauważyć, że przez tysiące lat Tybetańczycy żyli w harmonii z otaczającym ich środowiskiem. Dlatego więc, aby je ochronić, należy również ochraniać tybetański styl życia, kulturę, tradycje duchowe i obyczaje, które harmonijnie współgrają z tymi delikatnymi ekosystemami.

Wszyscy dzielimy odpowiedzialność za środowisko naturalne, które podtrzymywało nas w każdym momencie naszego życia. Możemy wiele zdziałać łącząc siły i poszukując nowych sposobów wspólnej pracy dla zachowania zasobów naturalnych i osłabienia tych nawyków konsumpcyjnych, które przyczyniają się do nadmiernej eksploatacji środowiska. Takiego kryzysu nie rozwiąże jeden człowiek, ani nawet jeden kraj. Każdy z nas odpowiada za pewną część tego wielkiego zadania. Gdy wszyscy połączymy siły, z pewnością udźwigniemy ten ciężar. I musimy to zrobić. Dotarliśmy do krytycznego momentu a zmiany następują bardzo szybko — nie możemy zostawić takiego brzemienia przyszłym pokoleniom.

5 czerwca 2015
Siedemnasty Gjalłang Karmapa Ogjen Trinle Dordże

źródło:  17karmapa.pl

%d bloggers like this: