dz_10.2009_32

Janusz Korbel protestujący przeciwko budowie koksowni w Stonawie w Czechosłowacji, Cieszyn 1989. Fot. Z archiwum PnrWI