Szósta konferencja organizacji Khorjug

Aby ochronić Himalaje i Tybet przed szkodliwymi skutkami nadmiernej wycinki drzew, zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska, musimy działać z odwagą i całym sercem wierzyć, że nasz cel jest osiągalny. Inny wariant trudno sobie wyobrazić. ? Jego Świątobliwość Karmapa Ogjen Trinle Dordże

Organizacja Khoryug (tyb. środowisko) organizuje już szóstą konferencję poświęconą ochronie środowiska dla 45 tybetańskich klasztorów z rejonu Himalajów: Indii, Nepalu i Bhutanu. Celem tegorocznego spotkania jest stworzenie kolejnego pięcioletniego planu działań. Jego wstępny, wspólnie uzgodniony projekt, zostanie przedstawiony Jego Świątobliwości Karmapie ostatniego dnia konferencji.

więcej: 17karmapa.pl   

13-15 listopada 2015 r., Norbulingka Institute, Dharamsala. Foto: kagyuoffice.org

13-15 listopada 2015 r., Norbulingka Institute, Dharamsala. Foto: kagyuoffice.org