Buddyjskie Oświadczenie ws. Zmiany Klimatu

279dd61795ca0d86017211424f5eeab5_f133629 października 2015 roku, na miesiąc przed rozpoczęciem  Szczytu Klimatycznego w Paryżu (COP21), piętnastu czołowych przywódców buddyjskich, w tym J.Ś. Dalajlama,  J.Ś.  17 Karmapa, mistrz zen Thich Nhat Hanh i król Bhutanu, wydało wspólne Oświadczenie ws. Zmian Klimatu,  skierowane do światowych przywódców.

Pełny tekst Oświadczenia poniżej:

Buddyjskie Oświadczenie ws. Zmiany Klimatu, Skierowane do Światowych Przywódców

29 października 2015

                                                                             [Podpisy uzupełnione: 29 listopada 2015]

My, niżej podpisani przywódcy buddyjscy spotkaliśmy się przed  21. Sesją Konferencji Stron (COP21) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych  w sprawie Zmian Klimatu, aby dołączyć nasze głosy do coraz większej liczby apeli do światowych przywódców, o  podyktowaną  współczuciem   i mądrością współpracę  i doprowadzenie do  ambitnego i efektywnego porozumienia klimatycznego.

Znajdujemy się obecnie w przełomowym momencie, w którym  przetrwanie ludzkości  i  innych gatunków jest zagrożone w rezultacie naszych własnych działań.  Jest jeszcze czas na spowolnienie tempa zmiany klimatu i ograniczenia jego konsekwencji,  lecz aby było to możliwe, szczyt w Paryżu musi  nas skierować na ścieżkę stopniowej rezygnacji z paliw  kopalnych.  Musimy zapewnić  ochronę tym, którzy są najbardziej narażeni na  skutki globalnego ocieplenia, poprzez zastosowanie wizjonerskich, zakrojonych na szeroką skalę środków łagodzących i adaptacyjnych.

Nasza troska opiera się na buddyjskim rozumieniu współzależnego powstawania,  które łączy  ze sobą wszystkie rzeczy w całym wszechświecie.  Zrozumienie tego wzajemnie powiązanego związku  przyczynowego i konsekwencji naszych działań, ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia naszego  negatywnego wpływu na środowisko.  Kultywując  świadomość współbycia i współczucia, będziemy zdolni do działania na rzecz ochrony naszej planety,  które będzie wypływało z miłości, a nie ze strachu.  Przywódcy buddyjscy mówią o tym od dziesiątków lat.  Jednak codzienne życie może z łatwością sprawić, że zapomnimy, iż  z każdym oddechem,  wodą, którą pijemy, pożywieniem, które jemy, nasze istnienie jest nierozłącznie splecione  ze światem natury.  Na skutek braku zrozumienia niszczymy systemy podtrzymujące życie,  od których zależy przetrwanie nasze i innych żyjących istot.

Uważamy za imperatyw, uznanie przez globalną społeczność buddyjską naszej zależności zarówno od siebie nawzajem, jak i od  świata natury.  Ludzkość musi wspólnie zająć się podstawowymi przyczynami tego kryzysu ekologicznego: użyciem paliw kopalnych, niezrównoważonymi wzorcami konsumpcji, brakiem świadomości i  troski o konsekwencje naszych działań.

Mocno popieramy ?Czas na Działanie jest Teraz ? Buddyjską Deklarację w sprawie Zmian Klimatu?, przyjętą przez różnorodną i globalną reprezentację buddyjskich przywódców i sang. Witamy również z zadowoleniem i popieramy oświadczenia ws. zmian klimatu wydane przez inne tradycje religijne, w tym opublikowaną wcześniej w tym roku  encyklikę papieża Franciszka  Laudato Si?: W trosce o nasz wspólny dom, Islamską Deklarację w sprawie Zmiany Klimatu, jak i zapowiadaną Hinduską Deklarację w sprawie Zmiany Klimatu. Łączy nas dążenie do stopniowego wyeliminowania paliw kopalnych,  redukcji modeli konsumpcji oraz etyczny imperatyw działania przeciwko zarówno przyczynom, jak skutkom zmiany klimatu, szczególnie dotykającym najuboższych.

W tym celu wzywamy światowych przywódców do zbudowania woli politycznej dla wypełniania luki pomiędzy zobowiązaniami państw w zakresie ograniczania emisji, a ich redukcją do poziomów dających pewność, że globalne ocieplenie nie przekroczy 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Apelujemy także o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na pomoc krajom rozwijającym się w przygotowaniu na konsekwencje zmiany klimatu i nam wszystkim w przejściu do bezpiecznej, niskoemisyjnej przyszłości.

Dobra wiadomość brzmi, że podczas negocjacji klimatycznych   mamy wyjątkową możliwość dokonania przełomu.  Naukowcy zapewniają nas, że ograniczenie  wzrostu średniej globalnej temperatury do mniej niż 1,5°C jest z technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia osiągalne. Stopniowa redukcja zużycia paliw kopalnych i wejście na drogę  w kierunku w 100 procentach odnawialnej  i czystej energii,  nie tylko spowoduje globalną, niskoemisyjną transformację, lecz  również pomoże nam wkroczyć na ścieżkę tak bardzo potrzebnej odnowy duchowej.  Oprócz rozwoju duchowego, w zgodzie z rekomendacjami ONZ,  jest wiele skutecznych działań, które mogą podejmować indywidualne jednostki, takie jak: ochrona naszych lasów,  stopniowe przestawienie się  na dietę roślinną, zmniejszenie konsumpcji,  recykling,  przejście na energie odnawialne,  ograniczenie lotów samolotami i korzystanie z transportu publicznego.

Z tych powodów apelujemy do wszystkich Stron w Paryżu, aby:

  1. Kierowały się moralnym aspektem zmiany klimatu, zgodnie z artykułem 3 Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
  2. Porozumiały się w sprawie stopniowego wycofania paliw kopalnych i przejścia w stu procentach na odnawialne i czyste energie.
  3. Zbudowały wolę polityczną dla wypełniania luki pomiędzy zobowiązaniami państw w zakresie ograniczania emisji, a ich redukcją do poziomów dających pewność, że globalne ocieplenie nie przekroczy 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.
  4. Wspólnie zobowiązały się do zwiększenia środków finansowych, przeznaczonych na pomoc najbardziej narażonym krajom rozwijającym się w przygotowaniu na konsekwencje zmiany klimatu i transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, powyżej uzgodnionych w Kopenhadze w 2009 roku, w tym poprzez Zielony Fundusz Klimatyczny (Green Climate Fund ? GCF).

Czas na działanie jest teraz.

Z wyrazami szacunku,

Światowi Przywódcy Buddyjscy

His Holiness the Dalai Lama Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama

Zen Master Thích Nh?t H?nh, Patriarch of the Plum Village International Community of Engaged Buddhists

His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa, Head of the Karma Kagyu Tradition

Wybitni Przywódcy Monastyczni 

(alfabetycznie według krajów)

His Holiness Dr. Dharmasena Mahathero, The Supreme Patriarch (Sangharaja) of the Bangladesh Sangha, Bangladesh

Ven. Lama Lobzang, Secretary General of the International Buddhist Confederation (IBC), India

Most Ven. Jetsunma Tenzin Palmo, President of Sakyadhita International Association of Buddhist Women, India

His Eminence Jaseung Sunim, President, Jogye Order of Korean Buddhism, Korea

Most Ven. Myeong Seong Sunim, President Emeritus of the Korean National Bhikkhuni Association, Korea

Ven. B. Sri Saranankara Nayaka Maha Thera, ?Chief Adhikarana Sangha Nayaka of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

His Eminence Rev. Khamba Lama Gabju Demberel, The Supreme Head of Mongolian Buddhists, Mongolia

His Holiness Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa, Sangharaja, and Chairman State Sangha Maha N?yaka Committee, Myanmar

His Eminence Agga Maha Panditha Dawuldena Gnanissara Maha Nayaka Thera, Mahanayaka Thero, The Supreme Prelate of the Amarapura Maha Nikaya, Sri Lanka

Dharma Master Cheng Yen, Buddhist Tzu Chi Foundation, Taiwan

Most Ven. Aryawangso, Vice President of the World Fellowship of Buddhists, Thailand

His Holiness Thích Ph? Tu?, Supreme Patriarch of All Vietnam Buddhist Sangha, Vietnam

Most Ven. Thích N? T?nh Nguy?n, President of Vietnam Bhikkhuni Sangha, Vietnam

Ven. Bhikkhu Bodhi, President, Buddhist Association of the USA

Ven. Tathaloka Theri, Founder, North American Bhikkhuni Association, USA

Wybitni Przywódcy Buddyjscy
(alfabetycznie według krajów)

??Her Royal Highness Ashi Kesang Wangmo Wangchuk,? ?Bhutan

Rev. Olivier Reigen Wang-gen, President, Buddhist Union of France (UBF), France

Rev. Hakuga Murayama, President, All Japan Young Buddhist Association (JYBA), Japan

Yoshitaka Oba, General Director, Soka Gakkai International (SGI), Japan

Rev. Sensei Amala Wrightson, Buddhist Climate Change Leader, New Zealand

Dr. A.T. Ariyaratne, Founder of Sarvodaya Shramadana, Sri Lanka

Jamie Creswell, President of the European Buddhist Union, UK

Rev. Roshi Dr. Joan Jiko Halifax, Deputy Secretary General of the International Buddhist Confederation, USA

Dodatkowe podpisy:

Poważani nauczyciele i przywódcy buddyjscy z całego świata

Zachęcamy do poparcia Czas na działanie jest Teraz —  Buddyjskiej Deklaracji ws. Zmiany Klimatu.  Możesz dodać swój podpis tutaj.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

Źródło: GLOBAL BUDDHIST CLIMATE CHANGE COLLECTIVE (GBCCC)

 

%d bloggers like this: