Raport “Pracując dla klimatu” — Setki tysięcy zielonych miejsc pracy w Polsce (Greenpeace Polska)

Nawet 350 tys. nowych miejsc pracy może powstać w Polsce w sektorze energetyki odnawialnej do roku 2020. To niemalże dwukrotnie więcej niż wynosi obecne zatrudnienie w sektorach górnictwa i wydobycia[1]. Aby tak się stało konieczne jest stworzenie stabilnego i efektywnego systemu wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Takie konkluzje można znaleźć w opublikowanym dziś raporcie “Pracując dla KLIMATU”, który został przygotowany na zlecenie Greenpeace Polska przez firmę Primum[2]

Nawet 350 tys. nowych miejsc pracy może powstać w Polsce w sektorze energetyki odnawialnej do roku 2020. To niemalże dwukrotnie więcej niż wynosi obecne zatrudnienie w sektorach górnictwa i wydobycia[1]. Aby tak się stało konieczne jest stworzenie stabilnego i efektywnego systemu wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Takie konkluzje można znaleźć w opublikowanym dziś raporcie “Pracując dla KLIMATU”, który został przygotowany na zlecenie Greenpeace Polska przez firmę Primum[2]

Inwestycje w zieloną energię mogą stworzyć w Polsce ponad 350 tys. nowych miejsc pracy do roku 2020. To prawie dwa razy tyle ile wynosi obecne zatrudnienie w sektorach górnictwa i wydobycia” — mówi Julia Michalak, koordynator kampanii Klimat Energia w Greenpeace.

Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że inwestycje w energetykę odnawialną to nie tylko konieczność podyktowana obowiązkiem ochrony klimatu, czy recepta na modernizację polskiego systemu energetycznego — wzrost inwestycji w zieloną energię leży także w interesie Polaków, którzy już dziś znajdują miejsca pracy w zakładach produkujących panele słoneczne czy wieże wiatrowe.

źródło: www.greenpeace.org

więcej i raport w pdf do pobrania: www.greenpeace.org

zobacz także:

Profesor Tim Jackson,  Brytyjska Komisja Zrównoważonego Rozwoju: Dobrobyt bez wzrostu

Ropa w Zatoce nadal cieknie

Ropa z uszkodzonej platformy BP wciąż wycieka do wody Zatoki Meksykańskiej. Według najnowszych danych naukowców, poziom ropy nie opada tak, jak zakładano i dziesiątkuje morskie życie w Zatoce.

Ropa z uszkodzonej platformy BP wciąż wycieka do wody Zatoki Meksykańskiej. Według najnowszych danych naukowców, poziom ropy nie opada tak, jak zakładano i dziesiątkuje morskie życie w Zatoce.

Raport naukowców kłóci się z ostatnimi danymi BP, które twierdzi, że wszystko powinno wrócić do równowagi do 2012 roku.

więcej: www.tvn24.pl

Puszcza Białowieska ciągle niszczona! Apel do Ministra Środowiska

Czołowe organizacje działające na rzecz ochrony przyrody oraz naukowcy prowadzący badania w Puszczy Białowieskiej wystosowali apel do Ministra Środowiska o natychmiastowe wstrzymanie wycinki na cennych terenach przyrodniczych Puszczy Białowieskiej.

W październiku 2010 r. Minister Środowiska Andrzej Kraszewski deklarował podjęcie działań zmierzających do rzeczywistej ochrony puszczańskiej przyrody — m.in. zaprzestania od 2011 r. wycinki drzew z najcenniejszych przyrodniczo terenów. Fakty przeczą jednak ministerialnym zapewnieniom. Przeprowadzona inwentaryzacja działań Lasów Państwowych wykazała, że w większości planowane pozyskanie drewna lub zabiegi “sanitarne” w Puszczy mają być prowadzone na terenach kluczowych dla ochrony puszczańskiej przyrody.

Organizacje działające na rzecz ochrony przyrody oraz naukowcy po raz kolejny, zaniepokojeni brakiem rzeczywistej ochrony Puszczy Białowieskiej i odpowiedzialności za złożone deklaracje, zaapelowali do Ministra Środowiska o podjęcie skutecznych działań na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i natychmiastowe wstrzymanie wycinki na wskazanych obszarach oraz o wprowadzenie zakazu cięć sanitarnych na obszarach wyłączonych z zabiegów hodowlano-ochronnych.

Czołowe organizacje działające na rzecz ochrony przyrody oraz naukowcy prowadzący badania w Puszczy Białowieskiej wystosowali apel do Ministra Środowiska o natychmiastowe wstrzymanie wycinki na cennych terenach przyrodniczych Puszczy Białowieskiej.

W październiku 2010 r. Minister Środowiska Andrzej Kraszewski deklarował podjęcie działań zmierzających do rzeczywistej ochrony puszczańskiej przyrody — m.in. zaprzestania od 2011 r. wycinki drzew z najcenniejszych przyrodniczo terenów. Fakty przeczą jednak ministerialnym zapewnieniom. Przeprowadzona inwentaryzacja działań Lasów Państwowych wykazała, że w większości planowane pozyskanie drewna lub zabiegi “sanitarne” w Puszczy mają być prowadzone na terenach kluczowych dla ochrony puszczańskiej przyrody.

Organizacje działające na rzecz ochrony przyrody oraz naukowcy po raz kolejny, zaniepokojeni brakiem rzeczywistej ochrony Puszczy Białowieskiej i odpowiedzialności za złożone deklaracje, zaapelowali do Ministra Środowiska o podjęcie skutecznych działań na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i natychmiastowe wstrzymanie wycinki na wskazanych obszarach oraz o wprowadzenie zakazu cięć sanitarnych na obszarach wyłączonych z zabiegów hodowlano-ochronnych.

Treść Apelu

Szanowny Panie Ministrze

Wielokrotnie zapewniał Pan publicznie, że w 2011 r. cięcia drzew w Puszczy Białowieskiej zostaną przesunięte poza tereny najcenniejsze przyrodniczo i będą służyć wyłącznie potrzebom lokalnej społeczności [czytaj]. Na dowód tych działań Lasy Państwowe przedstawiły mapę planowanych miejsc pozyskania drewna, które miały zostać wyznaczone zgodnie z tymi zasadami i miały być dostosowane do potrzeb zachowania walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej.

Traktując z całą powagą Pana słowa i deklaracje, w uzgodnieniu z Pana gabinetem politycznym oraz w oparciu o dane przekazane przez Lasy Państwowe, przeprowadziliśmy weryfikację lokalizacji planowanych cięć. Z naszych analiz wynika, że na terenach planowanych do wycinki w 2011 r., znajduje się obecnie co najmniej 40 obszarów (wydzieleń) uznanych za cenne zgodnie z kryteriami, na które się Pan powoływał.

Kolejne 111 obszarów jest na liście potencjalnych konfliktów. Dojdzie do nich w sytuacji gdy planowane zabiegi gospodarcze obejmą drzewostany niezbędne do zachowania ciągłości naturalnych procesów ekologicznych. Do tego należy dodać 53 obszary, na których prowadzona wycinka będzie bezpośrednio oddziaływać na rzadkie gatunki dzięciołów, których liczebność w Puszczy Białowieskiej maleje na skutek prowadzonej tam gospodarki leśnej.

Dużą część planowanych wyrębów mają stanowić tzw. “cięcia sanitarne”, które wbrew Pana poleceniom Lasy Państwowe zamierzają prowadzić również na obszarach, wyłączonych z wszelkich zabiegów gospodarczo-ochronnych. Cięcia sanitarne, podczas których z lasu usuwane są obumierające i martwe drzewa, są jednym z najbardziej szkodliwych przyrodniczo zabiegów. Zgoda na ich kontynuację oznaczałaby aprobatę dla niszczenia Puszczy.

Mając na uwadze potrzebę zachowania walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej oraz Pana publiczne zobowiązania, apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie wycinki na wskazanych przez nas obszarach (zgodnie z załączoną mapą) oraz wprowadzenie zakazu cięć sanitarnych na obszarach wyłączonych z zabiegów hodowlano-ochronnych.

  • Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  • dr Przemysław Chylarecki, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  • Robert Cyglicki, Greenpeace Polska
  • prof. Wiesław Walankiewicz
  • prof. Tomasz Wesołowski
  • dr Marta Wiśniewska, WWF Polska
  • więcej  o Puszczy

    źródło:  www.pracownia.org.pl

Eksperci o kryzysie energetycznym i globalnym ociepleniu — video (English)

Eksperci — wybitni naukowcy (m.in. Thom Hartmann, Noam Chomsky, Bill McKibben, Richard Heinberg) o kryzysie energetycznym, globalnym ociepleniu, systemie polityczno-gospodarczym opartym na założeniu ciągłego wzrostu PKB i nadciągającej katastrofie. 

Eksperci — wybitni naukowcy (m.in. Thom Hartmann, Noam Chomsky, Bill McKibben,  Richard Heinberg) o kryzysie energetycznym, globalnym ociepleniu, systemie polityczno-gospodarczym opartym na założeniu ciągłego wzrostu PKB i nadciągającej katastrofie.  Bardzo wnikliwy, spójny i oparty  na wynikach badań naukowych opis sytuacji w jakiej znajduje się ludzkość i cała nasza planeta.

Zobacz także:

10 najważniejszych nowych odkryć nauki o klimacie w 2010 roku

Buddyzm a kryzys klimatyczno-energetyczny

Chokyi Nyima Rinpocze — wywiad

Joe Romm: 10 najważniejszych nowych odkryć nauki o klimacie w 2010 roku

W ostatnim roku ukazało się więcej prac naukowych i przedstawiono więcej prezentacji ukazujących perspektywę prawdziwej katastrofy (jeśli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych) niż, jak sięgam pamięcią, w jakimkolwiek roku w przeszłości. Mniej niż 10% procent artykułów prasowych poświęconych szczytowi klimatycznemu w Kopenhadze odnosiło się bezpośrednio do nauki o zmianie klimatu. Tak więc dla tych, którzy zainteresowani są prawdziwą historią nauki o klimacie w minionym roku, przypomnę dziesięć najważniejszych jej odkryć. Którekolwiek z nich z osobna mogłoby stanowić powód do podjęcia natychmiastowego działania. W połączeniu potwierdzają one końcową konkluzję książki Elisabeth Kolbert “Field notes from a Catastrophe”: “Trudno sobie wyobrazić, aby technologicznie zaawansowane społeczeństwo mogło wybrać samozniszczenie, ale w gruncie rzeczy, właśnie to robimy.”

Trudno sobie wyobrazić, aby technologicznie zaawansowane społeczeństwo mogło wybrać samozniszczenie, ale w gruncie rzeczy, właśnie to robimy.” Czytaj dalej Joe Romm: 10 najważniejszych nowych odkryć nauki o klimacie w 2010 roku

Konkluzja najnowszych badań naukowców z londyńskiego Royal Botanical Gardens at Kew: Jedna piąta gatunków roślin na Ziemi jest zagrożona wymarciem

Według najnowszych badań naukowców z Royal Botanical Gardens at Kew, Natural History Museum i International Union for Conservation of Nature, 22% występujących na Ziemi gatunków roślin jest zagrożonych wymarciem. Podobnie alarmująca liczba dotyczy ssaków. Stanowi to poważne zagrożenie dla przetrwania gatunku ludzkiego. Główną przyczyną ginięcia gatunków jest rabunkowa gospodarka człowieka. Jak podaje portal BBC, dyrektor Kew Gardens, profesor Stephen Hoppen przekazując wyniki badań, powiedział: “Nie możemy siedzieć z założonymi rękoma i przyglądać się, jak kolejne gatunki roślin znikają — rośliny stanowią podstawę całego życia na Ziemi, zapewniając czyste powietrze, wodę i paliwo.” “Z każdym oddechem wchodzimy w relacje z roślinami. Życie wszystkich z nas jest od nich całkowicie zależne.”

Według najnowszych badań naukowców z Royal Botanical Gardens at Kew, Natural History Museum i International Union for Conservation of Nature, 22% występujących na Ziemi gatunków roślin jest zagrożonych wymarciem. Podobnie alarmująca liczba dotyczy ssaków. Stanowi to poważne zagrożenie dla przetrwania gatunku ludzkiego. Główną przyczyną ginięcia gatunków jest rabunkowa gospodarka człowieka. Jak podaje portal BBC, dyrektor Kew Gardens, profesor Stephen Hoppen przekazując wyniki badań, powiedział: “Nie możemy siedzieć z założonymi rękoma i przyglądać się, jak kolejne gatunki roślin znikają — rośliny stanowią podstawę całego życia na Ziemi,  zapewniając czyste powietrze, wodę i paliwo.” “Z każdym oddechem wchodzimy w relacje z roślinami. Życie wszystkich z nas jest od nich całkowicie zależne.”

Na podstawie artykułu Davida Shukmana, korespondenta BBC News: “One-fifth of world’s plants at risk of extinction” z 29 września 2010

www.bbc.co.uk

Dalajlama przyłącza się do kampanii przeciwko klatkowemu chowowi kur

Delhi, Indie, 1 września 2010 (AFP) — W wydanym w środę oświadczeniu, Dalajlama potępił klatkowy system hodowli kur i zaapelował do konsumentów o kupowanie jajek od kur hodowanych poza klatkami.

Przekształcanie tych bezbronnych zwierząt w maszyny do produkcji jajek, bez jakiegokolwiek względu na ich dobrostan, oznacza degradację naszego własnego człowieczeństwa,” — powiedział buddyjski przywódca duchowy.

3 września 2010

Delhi, Indie, 1 września 2010 (AFP) —  W wydanym w środę oświadczeniu, Dalajlama potępił klatkowy system hodowli kur i zaapelował do konsumentów o kupowanie jajek od kur hodowanych poza klatkami.

Przekształcanie tych bezbronnych zwierząt w maszyny do produkcji jajek, bez jakiegokolwiek względu na ich dobrostan, oznacza degradację naszego własnego człowieczeństwa,” —  powiedział buddyjski przywódca duchowy.

Kupowanie jajek od kur hodowanych poza klatkami może zmniejszyć cierpienie tych zwierząt,”  —  stwierdził Dalajlama w oświadczeniu popierającym kampanię przeciwko klatkowemu chowowi kur,  prowadzoną przez Humane Society International.

Przestrzeń życiowa większości ptaków hodowanych w klatkach jest mniejsza, niż rozmiar jednej kartki papieru formatu A4, kontynuował mieszkający od 1959 roku na emigracji w Indiach Dalajlama.

Cierpienie, jakie zadajemy kurom było dla mnie zawsze źródłem szczególnego niepokoju i specjalną troską napawał mnie sposób, w jaki  zwierzęta te traktowane są podczas przemysłowej produkcji żywności,” —  powiedział.

Oświadczenie Dalajlamy wydane zostało w czasie, gdy obrońcy praw zwierząt domagają się zakończenia klatkowego chowu kur.

Finlandia, Szwajcaria, Niemcy i Norwegia zabroniły już hodowli kur w klatkach. Kraje Unii Europejskiej stopniowo się z niej wycofują i do roku 2012 będzie ona całkowicie zabroniona.

Hodowla kur poza klatkami nie zawsze oznacza brak okrucieństwa, lecz kury żyjące poza nimi mają na ogół 250–300% więcej przestrzeni na jednego ptaka i mogą zachowywać się bardziej naturalnie, powiedział rzecznik Humane Society.

Zgodnie z wyliczeniami Humane Society, w indyjskich farmach przemysłowych w klatkach przebywa od 140 do 150 milionów kur i jest bardzo niewiele farm, w których kury hoduje się poza klatkami.

źródło: www.dalailama.com

Zobacz także:

Jego  Świątobliwość:  Dalajlama: Polityka a środowisko — wywiad

J.Ś. Dalajlama: Powszechna odpowiedzialność a środowisko