Roshi Robert Aitken: Gandhi, Dogen i ekologia głęboka

Praktykowanie “bycia z nimi”, przekształca trzecią osobę — oni, ono, on, ona — w pierwszą osobę — ja i my. Dla Zenji Dogena inni, którzy “są jedynie mną samym”, to także góry, rzeki i wielka Ziemia. Kiedy myśli się jak góra, myśli się także jak czarny niedźwiedź i wykracza się wówczas poza troski Gandhiego, docierając do ekologii głębokiej, co wymaga otwartości na czarnego niedźwiedzia i nawiązania z nim prawdziwie bliskich kontaktów.

Roshi Robert Aitken o Gandhim, Dogenie, ekologii głębokiej. i buddyzmie zaangażowanym. Czytaj dalej „Roshi Robert Aitken: Gandhi, Dogen i ekologia głęboka”

Roshi Robert Aitken: Z refleksji

Wielkie korporacje, wspierane przez potężne instytucje finansowe, bezlitośnie niszczą naturalne siedliska ludzkie i siedliska tysięcy innych gatunków.…Międzynarodowe konsorcja sprawują władzę absolutną nad wszystkimi innymi organami politycznego zwierzchnictwa. Prezydenci , parlamenty i ONZ przekazują władzę decyzyjną i nadzór, umożliwiając bezimiennym i pozostającym poza jakąkolwiek kontrolą korporacjom plądrowanie zasobów i grabież całych gospodarek.

Ludzie dobrej woli na całym świecie popadają w rozpacz z powodu takiego rozwoju procesów politycznych. Dawny entuzjazm związany z udziałem w wyborach drastycznie osłabł. W Stanach Zjednoczonych mniej niż 50% uprawnionych oddaje swój głos. Stało się jasne, że partie polityczne są nieskuteczne i konieczne jest znalezienie innych praktycznych rozwiązań. Możemy rozpocząć to zadanie od spotkań w grupach nieformalnych wewnątrz naszych większych Sang, w celu przyjrzenia się kwestiom politycznym i gospodarczym z perspektywy buddyjskiej. Stanie się wówczas oczywiste, że tradycyjne nauki o współzależności poddają w wątpliwość racjonalność gromadzenia bogactwa i systemu rządzenia opartego na strukturze hierarchicznej. Co, w takim razie, możemy zrobić?

Roshi Robert Aitken: o zagrożeniach ekologicznych, kryzysie demokracji i potrzebie większego, aktywnego zaangażowania buddystów w rozwiązywanie istniejących problemów. Czytaj dalej „Roshi Robert Aitken: Z refleksji”

%d bloggers like this: