Dolina Popradu: Pierwszy zakaz wydobycia gazu łupkowego w Polsce

Radni powiatu Nowy Sącz są przeciwko wydobyciu gazu łupkowego. Na wniosek Włodzimierza Oleksego z Muszyny do “Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012 ‑2015 z perspektywą do roku 2019” wpisano zakaz wydobycia gazu łupkowego, ropy naftowej i węgla kamiennego. Taka decyzja zapadła na sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Radni powiatu Nowy Sącz są przeciwko wydobyciu gazu łupkowego. Na wniosek Włodzimierza Oleksego z Muszyny do “Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012 ‑2015 z perspektywą do roku 2019” wpisano zakaz wydobycia gazu łupkowego, ropy naftowej i węgla kamiennego. Taka decyzja zapadła na sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

” Koncesję na gaz łupkowy bardzo szybko się wydaje. Wiadomo, że jedna z firm [Mazovia Energy Resources, podwykonawca nieujawnionej dotąd firmy z Teksasu — red.] interesuje się Doliną Popradu. Media donosiły, że sześć osób z Ministerstwa Środowiska siedzi pod zarzutem korupcji przy postępowaniu koncesyjnym na gaz łupkowy, stąd moje obawy” —  tłumaczył były burmistrz Muszyny, dodając, że poszukiwania gazu łupkowego w rejonie Krynicy, Muszyny i Piwnicznej zagrażałyby zasobom wód leczniczych, z których słyną te uzdrowiska.

Przedstawicielka warszawskiej firmy ACRODIS, która opracowała program dla radnych oraz Jan Opiło, dyrektor wydziału rolnictwa i ochrony środowiska w starostwie nowosądeckim, podkreślali, że szeroko konsultowany z różnymi czynnikami społecznymi program ma charakter kierunkowy i nie można go “nadintepretować”, że ziemia sądecka w połowie objęta jest ochroną programu unijnego Natura 2000, a decyzje w sprawie wydobycia gazu łupkowego zapadają w Warszawie, a nie w Nowym Sączu.

Oleksy nie dał się przekonać i w trakcie dyskusji zyskiwał sojuszników, m. in. wiceprzewodniczącego Jana Dziedziny i Antoniego Poręby, który mówił, że należy wpisać do dokumentu “głos rozsądku” i lepiej dmuchać na zimne.

Wobec takiego impasu zarządzono przerwę w obradach powiatowego “parlamentu” i do dokumentu dopisano zakaz wydobycia na Sądecczyźnie gazu łupkowego, a żeby to poważniej brzmiało — także ropy naftowej i węgla kamiennego. Z “łupkami” program przyjęto jednogłośnie.

Wobec planów wydobycia łupków dolina Popradu, naukowcy krakowskiej AGH opracowali pierwszą w Polsce jednoznacznie krytyczną analizę szczelinowania hydraulicznego . Ministerstwo Środowiska miało ustosunkować się do analizy AGH, jednak już kilkakrotnie przekładało spotkanie z naukowcami.

Po wprowadzeniu moratorium na łupki w Bułgarii, polski rząd jest jedynym w UE, który nie tylko wita korporacje wydobywcze z otwartymi ramionami, ale wręcz tłumi jakąkolwiek otwartą debatę na temat konsekwencji szczelinowania. Tymczasem opór lokalnych społeczności jest coraz bardziej donośny. Film z udanej blokady konferencji łupkowej w Warszawie . Oto oświadczenie zatrzymanych.

źródło: cia.media.pl

zobacz także: Kres gazu z łupków — list do prezydenta Obamy

Gaz łupkowy to fałszywe bogactwo- Zielone Wiadomości 

 

Gaz łupkowy: pierwsza krytyczna analiza polskich geologów. Waży się los wód mineralnych w Muszynie i Piwnicznej

Pracownicy naukowi krakowskiej AGH, prof. Andrzej Szczepański i prof. Józef Chowaniec, wydali negatywną opinię na temat projektu poszukiwań gazu łupkowego w dolinie Popradu, która obfituje w wody mineralne (Muszyna, Piwniczna.)
Swoją opinię argumentują tym, że nawet mało inwazyjne badania metodą sejsmiczną wzbudzanie drgań podłoża skalnego może doprowadzić do zniszczenia źródeł wód mineralnych, uruchomienia osuwisk i pękania budynków.

Pracownicy naukowi krakowskiej AGH, prof. Andrzej Szczepański i prof. Józef Chowaniec, wydali negatywną opinię na temat projektu poszukiwań gazu łupkowego w dolinie Popradu, która obfituje w wody mineralne (Muszyna, Piwniczna.)

Swoją opinię argumentują tym, że nawet mało inwazyjne badania metodą sejsmiczną wzbudzanie drgań podłoża skalnego może doprowadzić do zniszczenia źródeł wód mineralnych, uruchomienia osuwisk i pękania budynków.

W ostatniej chwili odwołano zaplanowane na zeszły wtorek spotkanie w Ministerstwie Środowiska dotyczącego pozwolenia na poszukiwanie gazu łupkowego w dolinie Popradu. Spotkanie zostało przełożone na dziś. Od rozmów geologów z inwestorem może zależeć los wniosku koncesyjnego na poszukiwanie złóż gazu łupkowego.

Jan Golba, burmistrz Muszyny, na której terenie inwestor chce szukać gazu, potraktował poważnie ostrzeżenia naukowców i wyraża niezadowolenie z faktu, że pominięto władze Muszyny jako stronę w postępowaniu w sprawie koncesji, jednak zapowiada niezgodę na pracę wydobywcze. Niestety w sprawie samych poszukiwań władze miejscowości mają jedynie głos opiniodawczy.

Istnieją przykłady z Polski i zagranicy, które potwierdzają krytykę naukowców i obawy burmistrzów. W tym roku w Rogowie drgania sejsmiczne doprowadziły do zanieczyszczenia wód gruntowych i popękania ścian domów na etapie poszukiwań. Geofizyka Toruń prowadząca prace dla koncernu Chevron nie przyznała się do winy. Stwierdziła, że “nie ma dowodów, iż woda wcześniej była czysta”.

Wydobycie gazu łupkowego zostało zakazane w wielu regionach świata, od amerykańskich stanów Pensylwania i Nowy Jork, przez Francję po RPA. Zakazy motywowano katastrofalnym wpływem na zasoby wodne. Jak się szacuje, Polska ma największe zasoby łupków w Europie.

Źródło: Gazeta Krakowska

za:  Gaz łupkowy: pierwsza krytyczna analiza polskich geologów. Waży się los wód mineralnych w Muszynie i Piwnicznej | Centrum Informacji Anarchistycznej.

Brazylia karze Amerykanów za wyciek

Brazylia nałożyła na amerykański koncern naftowy Chevron grzywnę 10 mln reali (5,4 mln dol.) za “złamanie obowiązku chronienia środowiska”. Sprawa dotyczy braku reakcji koncernu na wyciek ropy, do jakiego doszło na początku listopada u wybrzeży stanu Rio de Janeiro. Policja zapowiada też aresztowania wśród Amerykanów, a prokurator chce gigantycznego odszkodowania 11 mld dolarów za wszystkie “grzechy” Chevronu.

Brazylia nałożyła na amerykański koncern naftowy Chevron grzywnę 10 mln reali (5,4 mln dol.) za “złamanie obowiązku chronienia środowiska”.  Sprawa dotyczy braku reakcji koncernu na wyciek ropy, do jakiego doszło na początku listopada u wybrzeży stanu Rio de Janeiro.  Policja zapowiada też aresztowania wśród Amerykanów, a prokurator chce gigantycznego odszkodowania 11 mld dolarów za wszystkie “grzechy” Chevronu.

więcej:  Brazylia karze Amerykanów za wyciek — Świat — Informacje — portal TVN24.pl — 25.12.2011.

Chevron najbardziej toksyczny w 2011 r

BRAZYLIA, EKWADOR, POLSKA. Amerykański koncern naftowy Chevron został określony mianem “najbardziej toksycznego” przedsiębiorstwa energetycznego 2011 roku przez magazyn internetowy Alternet. Niechlubny tytuł został nadany zaledwie kilka tygodni po tym gdy Chevron łamiąc brazylijskie przepisy, spowodował wyciek ponad 100 tysięcy galonów czystej ropy naftowej do Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży stanu Rio de Janeiro.

BRAZYLIA, EKWADOR, POLSKA. Amerykański koncern naftowy Chevron został określony mianem “najbardziej toksycznego” przedsiębiorstwa energetycznego 2011 roku przez magazyn internetowy Alternet. Niechlubny tytuł został nadany zaledwie kilka tygodni po tym gdy Chevron łamiąc brazylijskie przepisy, spowodował wyciek ponad 100 tysięcy galonów czystej ropy naftowej do Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży stanu Rio de Janeiro.

Wyciek rozpoczął się 7 listopada i według źródeł brazylijskich, każdego dnia do oceanu przedostawało się od 8400 do 13 800 galonów czarnej substancji. Przedstawiciele Chevronu od początku bagatelizowali zarzuty, szacując, że całkowita ilość uwolnionego surowca nie wynosiła więcej niż 16–27 tysięcy galonów. Oświadczenie amerykańskiej spółki spotkało się z konsternacją brazylijskich urzędników i organizacji ekologicznych. Reprezentant policji federalnej ujawnił, że wyciekowi towarzyszyło naruszenie prawa, Chevron wykonał odwiert o 500 metrów głębszy niż pozwalała mu na to udzielona koncesja wydobywcza, przy czym nie był odpowiednio przygotowany na wypadek zaistnienia awarii: spółka musiała pożyczyć sprzęt sonarowy aby ustalić źródło wycieku. Haroldo Lima z brazylijskiej Agencji Ropy zapowiedział, że z powodu powyższych uchybień, koncern zapłaci karę w wysokości 83 milionów dolarów. Carlos Minc, pełniący funkcje administracyjne w stanie Rio de Janeiro, nazwał wyciek spowodowany przez Chevron “przestępstwem przeciwko środowisku” i ostrzegł, że przez miejsce awarii przebiega szlak migracyjny wielorybów, które przepływają tamtędy z północy na południe.

Serwis Alternet przypomniał, że Chevron pozostawił najgorsze dziedzictwo w Ekwadorze, gdzie pracując pod marką Texaco, w ciągu 30 lat “zdziesiątkował bogate lasy deszczowe i wiele rdzennych społeczności”, uwalniając do środowiska miliardy galonów ropy naftowej i ścieków poeksploatacyjnych. “Nie ufajcie Chevronowi” —  powiedział ekwadorski prawnik Pablo Fajardo, który prowadził sprawę przeciwko amerykańskiej spółce — “Chevron wydobywał u nas ropę naftową, zanieczyścił nasze lasy deszczowe, przyczynił się do śmierci ludzi, popełnił oszustwa, a następnie próbował to wszystko ukryć”. Fajardo odnosząc się do ostatniej awarii Chevronu w Brazylii dodał, że “firma ma problem systemowy, który nie pozwala jej spełniać zobowiązań środowiskowych wobec społeczności w sąsiedztwie, których prowadzi działalność. Z tego, co obserwujemy w Ameryce Łacińskiej, przedstawiciele Chevronu w ramach modelu biznesowego spółki, po prostu kłamią na temat problemów z ochroną środowiska”. Przed Chevronem ostrzegł także Humberto Piaguaje, pochodzący z rdzennej społeczności w sąsiedztwie której operował koncern: “W Ekwadorze, żyliśmy z zanieczyszczeniami Chevronu przez pięć lat, lecz firma odmówiła zapłaty za dokonane szkody i zniszczenia. Wszystkie rządy w Ameryce Łacińskiej powinny zapoznać się z podstawowymi faktami zanim zaczną robić interesy z Chevronem”.

Ostatni wyciek u wybrzeży Brazylii skrytykowały organizacje AmazonWatch i Rainforest Action Network. W oświadczeniu AmazonWatch czytamy, że “każdy kto zna przebieg toczącej się bitwy przed wymiarem sprawiedliwości w Ekwadorze wie, że Chevron zrobi wszystko, aby chronić własne zyski, nawet kosztem naszej planety i zdrowia ludzi”. Apelując o sceptycyzm do brazylijskich władz w stosunku do Chevronu, obie organizacje poprosiły o zapoznanie się z historią nadużyć jakich dotąd dopuścił się koncern.

Polskie ministerstwo środowiska w ostatnich latach wydało cztery koncesje geologiczne na rzecz Chevronu, w okolicach Grabowca, Frampolu, Kraśnika i Zwierzyńca na Lubelszczyźnie. Po badaniach sejsmicznych przeprowadzonych na zlecenie amerykańskiej spółki, mieszkańcy wsi Rogów, zgłosili przypadki pęknięć na budynkach i zanieczyszczeń wody. Po protestach mieszkańców, spółka nieoficjalnie zgodziła się wycofać z prac w najbliższym otoczeniu Rogowa, ale bynajmniej nie zaniechała przymiarek do poszukiwania —  i w przyszłości prawdopodobnie eksploatacji —  gazu łupkowego w południowo-wschodniej Polsce.

Opracowanie: Damian Żuchowski
Na podstawie: amazonwatch.org, alternet.org, independent.co.uk, huffingtonpost.com
Dla “Wolnych Mediów”

źródło: Chevron najbardziej toksyczny w 2011 r. —  Wolne Media.

Kres gazu z łupków — list do Prezydenta Baracka Obamy

List do Prezydenta Obamy kilkudziesięciu naukowców i działaczy w sprawie zatrzymania technologi szczelinowania przy wydobyciu gazu łupkowego:

W imieniu Amerykanów żyjących w każdym stanie i terytorium USA, wzywamy do użycia wszelkich środków prawnych aby położyć kres szczelinowaniu hydraulicznemu — wysoce kontrowersyjnej i niebezpiecznej metodzie wydobycia “naturalnego” gazu, do czasu aż wpływ tego procesu na środowisko oraz zdrowie będzie dobrze znany, a otoczenie odpowiednio chronione…”

List do Prezydenta Obamy kilkudziesięciu naukowców i działaczy w sprawie zatrzymania technologi szczelinowania przy wydobyciu gazu łupkowego: 

W imieniu Amerykanów żyjących w każdym stanie i terytorium USA, wzywamy do użycia wszelkich środków prawnych aby położyć kres szczelinowaniu hydraulicznemu —  wysoce kontrowersyjnej i niebezpiecznej metodzie wydobycia “naturalnego” gazu, do czasu aż wpływ tego procesu na środowisko oraz zdrowie będzie dobrze znany, a otoczenie odpowiednio chronione…”

Pełna treść listu »

źródło:  www.energiadlaklimatu.pl — Kres gazu z łupków.

Gaz łupkowy to fałszywe bogactwo

Wywiad z działaczem ekologicznym i eurodeputowanym z grupy Zielonych, José Bové — przede wszystkim o gazie łupkowym, ale również rolnictwie ekologicznym, GMO i energetyce nuklearnej, a przy okazji krótki podręcznik aktywisty.…

Wywiad z działaczem ekologicznym i eurodeputowanym z grupy Zielonych, José Bové —  przede wszystkim o gazie łupkowym, ale również rolnictwie ekologicznym, GMO i energetyce nuklearnej, a przy okazji krótki podręcznik aktywisty.…

Amerykańskie i kanadyjskie ministerstwa środowiska wskazały na problem zanieczyszczeń. We Francji mamy raporty wykonane przez specjalistów w dziedzinie chemii i toksykologii. Zmobilizowali się też geolodzy w Europie, Ameryce, Wielkiej Brytanii. Tak więc mamy wyniki poważnych badań, wskazujących na różne problemy towarzyszące wydobyciu gazu łupkowego: problem wody, zanieczyszczeń, emisji gazów cieplarnianych (6–8% gazu to metan przedostający się do atmosfery), a także wstrząsów tektonicznych związanych z wierceniami i technologią szczelinowania. Wszystko to jest dziś znane. Chcecie wiedzieć, czy są jakieś wątpliwości? Nie, nie ma żadnych wątpliwości. Wiemy, że ta technologia jest szkodliwa, że jest niebezpieczna, i wiemy, że nie ma innego sposobu eksploatacji tych złóż. Trzeba więc z całych sił przeciwstawić się tej katastrofie, dla dobra ludzi i środowiska.”

całość wywiadu: Gaz łupkowy to fałszywe bogactwo —  Zielone Wiadomości. Polecam!

zobacz także: Buddyjska Świątynia Zen zagrożona z powodu wydobycia gazu łupkowego: List otwarty

%d bloggers like this: