Okrucieństwo chowu przemysłowego zwierząt — to nie koszmar, to rzeczywistość

Trudno się dziwić słowom autora “Sztukmistrza z Lublina”, noblisty Izaaka Bashevisa Singera, który w opowiadaniu “Listy do Pisarza” napisał: Dla zwierząt wszyscy ludzie to naziści, a ich życie to wieczna Treblinka. Trudno zaprzeczyć faktom: obecnie większość produktów pochodzenia zwierzęcego w supermarketach pochodzi od zwierząt wyhodowanych w warunkach obozu koncentracyjnego.

Trudno się dziwić słowom autora “Sztukmistrza z Lublina”, noblisty Izaaka Bashevisa Singera, który w opowiadaniu “Listy do Pisarza” napisał: Dla zwierząt wszyscy ludzie to naziści, a ich życie to wieczna Treblinka. Trudno zaprzeczyć faktom: obecnie większość produktów pochodzenia zwierzęcego w supermarketach pochodzi od zwierząt wyhodowanych w warunkach obozu koncentracyjnego. Czytaj dalej „Okrucieństwo chowu przemysłowego zwierząt — to nie koszmar, to rzeczywistość”

Uprawy GMO w Polsce — List otwarty naukowców do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Informacja prasowa — 2011-12-07
W sierpniu tego roku Prezydent Bronisław Komorowski zawetował nowelizację ustawy o nasiennictwie, która dopuszczała w naszym kraju handel ziarnem roślin modyfikowanych genetycznie. Prezydent podkreślił również konieczność merytorycznej debaty publicznej na temat dopuszczalności upraw w Polsce roślin genetycznie modyfikowanych.
Inicjatywa Obywatelska “GMO TO NIE TO” oraz Greenpeace wystosowały list otwarty do Prezydenta RP z prośbą o zorganizowanie i objęcie patronatem takiej debaty, podpisany przez kilkudziesięciu polskich naukowców. List został dziś złożony w kancelarii Prezydenta.

Informacja prasowa — 2011-12-07

W sierpniu tego roku Prezydent Bronisław Komorowski zawetował nowelizację ustawy o nasiennictwie, która dopuszczała w naszym kraju handel ziarnem roślin modyfikowanych genetycznie. Prezydent podkreślił również konieczność merytorycznej debaty publicznej na temat dopuszczalności upraw w Polsce roślin genetycznie modyfikowanych.
Inicjatywa Obywatelska GMO TO NIE TO oraz Greenpeace wystosowały list otwarty do Prezydenta RP z prośbą o zorganizowanie i objęcie patronatem takiej debaty, podpisany przez kilkudziesięciu polskich naukowców. List został dziś złożony w kancelarii Prezydenta.

Czytaj dalej „Uprawy GMO w Polsce — List otwarty naukowców do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”

Nowy raport: Global Citizens Report on the State of GMOs — Fałszywe obietnice, nieudane technologie

Nowy, opublikowany w październiku raport organizacji Navdanya (India), Navdanya International i the International Commision on the Future of Food, przy współudziale the Center for Food Safety, przedstawia badania naukowe i doświadczenia empiryczne, pokazujące, że nasiona i uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) nie spełniły żadnej z obietnic reklamowych promujących je koncernów.

Nowy, opublikowany w październiku raport organizacji Navdanya (India), Navdanya International i the International Commision on the Future of Food, przy współudziale the Center for Food Safety,  przedstawia badania naukowe i doświadczenia empiryczne, pokazujące, że nasiona i uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) nie spełniły żadnej z obietnic reklamowych promujących je koncernów.

Zwolennicy GMO twierdzą, że biotechnologia zwiększa plony, zmniejsza użycie chemikaliów,  pozwala na opanowanie szkodników i chwastów oraz zwiększa odporność roślin na negatywne zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak susze. Jednakże rzeczywiste doświadczenia z wielu krajów pokazują, że technologia ta zawiodła na wszystkich frontach.

Na przykład, orędownicy GMO przytaczają często sukces modyfikowanej genetycznie bawełny na nizinach Makhathini w Południowej Afryce. Rzeczywiście, początkowo wydawała się ona sukcesem, lecz raport ujawnia, że po pięciu latach zamiast doskonale rozwijających się upraw i dobrze zarabiających rolników, mamy większość rolników pogrążonych w długach z powodu wysokich cen nasion, nawozów sztucznych i innych kosztów związanych z uprawą roślin GMO. Równocześnie nieprzewidywalność rynku bawełny powoduje, że rolnicy nie mogą polegać na dających się przewidzieć, stałych dochodach. Eseje zawarte w Global Citizens Report potwierdzają, że podobny scenariusz powtarza się w wielu innych krajach i regionach.  Jedną z tragicznych konsekwencji tej nieudanej technologii jest zadłużenie rolników indyjskich, które doprowadziło do samobójstw ponad 250 000 osób. (Esej z Indii dokładnie opisuje tę tragedię.)

Superchwasty, super problemy

Rolnicy i agronomowie z całego świata są głęboko  zaniepokojeni przybierającą na sile epidemią chwastów, które rozwinęły odporność na glifosat —  czynny składnik herbicydu Roundup używanego przy uprawie roślin GMO.  Te “superchwasty” wykształciły odporność na glifosat na skutek intensywnego użycia tego herbicydu.  Od listopada  2007 roku do stycznia 2011 zarażony areał w Stanach Zjednoczonych zwiększył się ponad pięciokrotnie, z 2,4 do 12,6 milionów akrów. Badacze donoszą, że w Brazylii dziewięć gatunków  wykształciło tolerancję na glikosfat.

Coraz poważniejszym  zagrożeniem stają się także superszkodniki. Stonka kukurydziana rozwija odporność na kukurydzę GMO w stanach Iowa i Illinois. I Monsanto, niekwestionowany lider w produkcji nasion modyfikowanych genetycznie oraz uprawach roślin GMO, po wielu latach, przyznał w końcu, że szkodnik ćma bawełniana (cotton bollworm) wykształcił odporność na bawełnę Bt tej firmy w Indiach.

Global Ctizens Report opisuje szczegółowo inną powszechną praktykę koncernów biotechnologicznych —  promowanie technologii GMO poprzez intensywny lobbing i działalność marketingową, oferowanie intratnych posad byłym wysokim  urzędnikom rządowym (w zamian za co pracownicy korporacji biotechnologicznych otrzymują z kolei posady w instytucjach państwowych), oraz finansowanie instytutów badawczych i ośrodków edukacyjnych.  Z raportu z USA wynika, że wiodące firmy w branży biotechnologii związanej z produkcją żywności i rolnictwem, wydały w latach 1999–2009 ponad 547 milionów dolarów na lobbing w Kongresie. Raport z Argentyny dowodzi, że przedstawiciele korporacji biotechnologicznych —  Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow i Pioneer —  zasiadają w bardzo ważnym zespole doradczym, który bezpośrednio doradza agencji rządowej odpowiedzialnej za wydawanie pozwoleń na próbne i komercyjne uprawy GMO.

Na koniec raport przedstawia pojawiające się w coraz większej ilości  dowody naukowe  i ostrzeżenia naukowców, że uprawy GMO mogą zagrażać ludzkiemu zdrowiu i ekosystemom, a także, iż nie doprowadziły do zwiększenia produkcji żywności.  Raport podkreśla, że w przeciwieństwie do nasion GMO i upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie, rolnictwo ekologiczne okazuje się prawdziwą odpowiedzią na problem  zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego na naszej planecie.  Ostatni raport Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Prawa do Żywności (the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food) dowodzi na podstawie danych z 20 krajów afrykańskich, że zastosowanie metod agroekologicznych doprowadziło w okresie od trzech do pięciu lat do podwojenia zbiorów.

Raport cytuje również  rezultaty wielu innych  badań,  potwierdzające zwiększenie plonów i zmniejszenie zużycia chemikaliów w rezultacie stosowania metod rolnictwa zrównoważonego.

W raporcie podkreślona jest szczególnie rola firmy Monsanto, właściciela co najmniej  90% nasion i upraw GMO, uważanej za lidera w promowaniu tej technologii.

Raport został opublikowany w San Francisco 13 października, w latach 2011- 2012 będzie publikowany  w innych krajach na całym świecie.

Cały raport, który składa się z raportów grup z całego świata, można przeczytać TUTAJ

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

źródło:  Center for Food Safety

Zobacz także:

Raport ONZ: Rolnictwo ekologiczne może podwoić produkcję żywności w biednych krajach

Wikileaks: Nacisk w sprawie GMO priorytetem dyplomacji USA — Unia Europejska na celowniku

Stany Zjednoczone zaczynają bać się GMO

Według prestiżowego czasopisma “New Scientist”, w roku 2009 — po dekadzie eksportowania na cały świat swojej genetycznie modyfikowanej żywności GMO), władze USA zdecydowały się na zablokowania importu zagranicznej żywności GMO (zwłaszcza z Chin i Indii) z powodu wywoływanych przez nią zagrożeń dla zdrowia obywateli amerykańskich, rolnictwa i środowiska naturalnego USA.

Czytaj dalej „Stany Zjednoczone zaczynają bać się GMO

Zmniejsza się areał upraw GMO w Unii Europejskiej, wyjątkiem Hiszpania i Portugalia

Tylko osiem (z dwudziestu siedmiu) krajów Unii Europejskiej uprawia w celach komercyjnych rośliny GMO. Jednakże areał tych upraw od 2009 roku stale się zmniejsza, za wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii, gdzie w tym roku nieznacznie się zwiększył. Poniżej znajduje się krótki przegląd różnych oficjalnych danych.

Tylko osiem (z dwudziestu siedmiu) krajów Unii Europejskiej uprawia w celach komercyjnych rośliny GMO.  Jednakże areał tych upraw od 2009 roku stale się zmniejsza, za wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii, gdzie w tym roku nieznacznie się zwiększył.  Poniżej znajduje się krótki przegląd różnych oficjalnych danych. Czytaj dalej „Zmniejsza się areał upraw GMO w Unii Europejskiej, wyjątkiem Hiszpania i Portugalia”

Importowana do Polski transgeniczna soja (GMO) to łzy argentyńskich matek

W Argentynie i Paragwaju w regionach upraw eksportowanej do Polski soi transgenicznej (GMO) stwierdzono masowe pogorszenie zdrowia publicznego w postaci masowych deformacji dzieci (glifosat zaburza formowanie się narządów w życiu płodowym człowieka), bezpłodności, poronień i nowotworów.

W Argentynie i Paragwaju w regionach upraw eksportowanej do Polski soi transgenicznej (GMO) stwierdzono masowe pogorszenie zdrowia publicznego w postaci masowych deformacji dzieci (glifosat zaburza formowanie się narządów w życiu płodowym człowieka), bezpłodności, poronień i nowotworów. Czytaj dalej „Importowana do Polski transgeniczna soja (GMO) to łzy argentyńskich matek”

Ujawnione po raz pierwszy — GMO, depesze dyplomacji amerykańskiej z Warszawy

Portal WIKILEAKS publikuje porażające materiały o promowaniu GMO przez dyplomację amerykańską w Polsce i Bułgarii. Widzimy tu dziesiątki nieoficjalnych spotkań nie tylko z biotechnologami, którzy mają grać rolę “niezależnych” ekspertów, ale także z politykami i dziennikarzem Gazety Wyborczej znanym z wytrwałego promowania biotechnologii w Polsce. Materiały te stawiają pod znakiem zapytania suwerenność Polski w podejmowaniu decyzji na temat dopuszczenia GMO w naszym kraju

Portal WIKILEAKS publikuje porażające materiały o promowaniu GMO przez dyplomację amerykańską w Polsce i Bułgarii. Widzimy tu dziesiątki nieoficjalnych spotkań nie tylko z biotechnologami, którzy mają grać rolę “niezależnych” ekspertów, ale także z politykami i dziennikarzem Gazety Wyborczej znanym z wytrwałego promowania biotechnologii w Polsce. Materiały te stawiają pod znakiem zapytania suwerenność Polski w podejmowaniu decyzji na temat dopuszczenia GMO w naszym kraju. Czytaj dalej „Ujawnione po raz pierwszy — GMO, depesze dyplomacji amerykańskiej z Warszawy”

Prof. Seralini odsłania szokującą prawdę na temat GMO

Przez dziewięć lat byłem ekspertem rządu francuskiego i mogę powiedzieć, że od początku uprzedzaliśmy nasz rząd, że badania, na podstawie których dopuszczano GMO do uprawy były zupełnie nienaukowe. Tak, jakbyśmy byli w średniowieczu. Nie mam wątpliwości, że za 50 lat nikt nie uwierzy, że w XXI wieku nie potrafiliśmy zrobić testów podając GMO szczurom laboratoryjnym dłużej niż 3 miesiące. I że w tym samym czasie dało się przekonać 450 milionów mieszkańców Europy, że jest to bezpieczne dla niemowląt, dla osób starszych, dla pacjentów szpitali, dla mężczyzn i kobiet. Po prostu, nikt w to nie uwierzy, że byliśmy przekonani o nieszkodliwości czegoś, czego nie przetestowaliśmy.

Z prof. E. G. Seralinim rozmawia Marek Kryda i Grzegorz Kuczek, Uwaga! TVN

Przez dziewięć lat byłem ekspertem rządu francuskiego i mogę powiedzieć, że od początku uprzedzaliśmy nasz rząd, że badania, na podstawie których dopuszczano GMO do uprawy były zupełnie nienaukowe. Tak, jakbyśmy byli w średniowieczu. Nie mam wątpliwości, że za 50 lat nikt nie uwierzy, że w XXI wieku nie potrafiliśmy zrobić testów podając GMO szczurom laboratoryjnym dłużej niż 3 miesiące. I że w tym samym czasie dało się przekonać 450 milionów mieszkańców Europy, że jest to bezpieczne dla niemowląt, dla osób starszych, dla pacjentów szpitali, dla mężczyzn i kobiet. Po prostu, nikt w to nie uwierzy, że byliśmy przekonani o nieszkodliwości czegoś, czego nie przetestowaliśmy.

Z prof. E. G. Seralinim rozmawia Marek Kryda i Grzegorz Kuczek, Uwaga! TVN. Czytaj dalej „Prof. Seralini odsłania szokującą prawdę na temat GMO

Adam Wajrak: Moja prośba do prezydenta (wyborcza.pl)

Do konsultacji w sprawie GMO prezydent zaprosił genetyków i lekarzy. Większość ekspertów, wśród których są wielkie nazwiska polskiej genetyki uspokajała prezydenta. GMO ich zdaniem nie jest groźne dla zdrowia ludzi. Tak też stwierdził prezydent. Tylko, że to część problemu związanego z GMO, bo tych roślin nie będziemy przecież uprawiać w zamkniętych laboratoriach, ale na polach.

Do konsultacji w sprawie GMO prezydent zaprosił genetyków i lekarzy. Większość ekspertów, wśród których są wielkie nazwiska polskiej genetyki uspokajała prezydenta. GMO ich zdaniem nie jest groźne dla zdrowia ludzi. Tak też stwierdził prezydent. Tylko, że to część problemu związanego z GMO, bo tych roślin nie będziemy przecież uprawiać w zamkniętych laboratoriach, ale na polach.

więcej: Moja prośba do prezydenta — wyborcza.pl.

Bardzo dobry, wyważony artykuł Adama Wajraka na temat zagrożeń dla ekosystemów związanych z wprowadzeniem upraw GMO.  Apel do Prezydenta o konsultacje z profesjonalnymi ekologami przed podjęciem decyzji w sprawie podpisania lub nie, ustawy o nasiennictwie. Wreszcie! Lepiej późno niż wcale, dzięki Adam! 🙂 Polecam!

Raport ONZ: Rolnictwo ekologiczne może podwoić produkcję żywności w biednych krajach

Argument wysuwany przez zwolenników rolnictwa przemysłowego i upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO), jest od lat niezmiennie ten sam — rolnictwo tradycyjne nie będzie w stanie wyżywić rosnącej populacji na Ziemi i rozwiązać problemu głodu na świecie. Według opublikowanego niedawno raportu ONZ, jest dokładnie na odwrót.

Z raportu ONZ Agro-ecology and the Right to Food (Agro-ekologia i Prawo do Żywności) wynika, że przestawienie się rolników w krajach Trzeciego Świata na rolnictwo ekologiczne, bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów, może podwoić produkcję żywności w ciągu jednej dekady.

Argument wysuwany przez zwolenników rolnictwa przemysłowego i upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO),  jest od lat niezmiennie ten sam — rolnictwo tradycyjne nie będzie w stanie wyżywić rosnącej  populacji  na Ziemi i rozwiązać problemu głodu na świecie. Według opublikowanego niedawno raportu ONZ,  jest dokładnie na odwrót. Czytaj dalej „Raport ONZ: Rolnictwo ekologiczne może podwoić produkcję żywności w biednych krajach”

%d bloggers like this: