Naomi Klein na konferencji klimatycznej w Watykanie

Naomi Klein — aktywistka, pisarka i jak sama się określa “laicka żydowska feministka” — przemawiała w środę 2 lipca w Watykanie, gdzie poparła papieskie przesłanie o podjęcie globalnego działania na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i zaapelowała o stworzenie “pięknego świata” bez uzależnienia od paliw kopalnych. 

Naomi Klein — aktywistka, pisarka i jak sama się określa “laicka żydowska feministka” — przemawiała w środę 2 lipca w Watykanie, gdzie poparła papieskie przesłanie o podjęcie globalnego działania na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i zaapelowała o stworzenie “pięknego świata” bez  uzależnienia od paliw kopalnych.   Czytaj dalej „Naomi Klein na konferencji klimatycznej w Watykanie”

UE rozczarowuje. Proponowane redukcje nie uchronią nas przed groźną zmianą klimatu

60% redukcji do roku 2050. Tylko tyle zaproponuje UE w ramach nowego porozumienia klimatycznego. To za mało, by powstrzymać wzrost temperatur poniżej bezpiecznego progu 2°C.

60% redukcji do roku 2050. Tylko tyle zaproponuje UE w ramach nowego porozumienia klimatycznego. To za mało, by powstrzymać wzrost temperatur poniżej bezpiecznego progu 2°C. Czytaj dalejUE rozczarowuje. Proponowane redukcje nie uchronią nas przed groźną zmianą klimatu”

Obywatele wygrali bitwę o OZE

20.02.2015: Chrońmy Klimat — To przełomowy dzień dla małych odnawialnych źródeł energii. Posłowie uchwalili ustawę o OZE, do której wprowadzono zapis o finansowym wsparciu dla energetyki obywatelskiej.

20.02.2015: Chrońmy Klimat - To przełomowy dzień dla małych odnawialnych źródeł energii. Posłowie uchwalili ustawę o OZE, do której wprowadzono zapis o finansowym wsparciu dla energetyki obywatelskiej. Czytaj dalej „Obywatele wygrali bitwę o OZE

Koalicja Klimatyczna: Senatorowie przeciw energetyce obywatelskiej

Podczas głosowania nad ustawą o OZE, które odbyło się w sobotę, 7 lutego senatorowie odrzucili rozwiązanie najkorzystniejsze dla obywateli — czyli wsparcie dla najmniejszych instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci cen gwarantowanych — uważa Koalicja Klimatyczna.

Podczas głosowania nad ustawą o OZE, które odbyło się w sobotę, 7 lutego senatorowie odrzucili rozwiązanie najkorzystniejsze dla obywateli — czyli wsparcie dla najmniejszych instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci cen gwarantowanych — uważa Koalicja Klimatyczna. Czytaj dalej „Koalicja Klimatyczna: Senatorowie przeciw energetyce obywatelskiej”

Energetyczna alternatywa — słońce świeci wszędzie :)

Film “Energetyczna alternatywa — słońce świeci wszędzie :)” przedstawia austriackie gminy, które postawiły na energetykę prosumencką, opowiada o prostych działających prawach ekonomicznych. Gminy Güssing i Mureck produkują energię same.

minheadline_1351Film “Energetyczna alternatywa — słońce świeci wszędzie :)” przedstawia austriackie gminy, które postawiły na energetykę prosumencką, opowiada o prostych działających prawach ekonomicznych. Gminy Güssing i Mureck produkują energię same. Czytaj dalej „Energetyczna alternatywa — słońce świeci wszędzie :)”

Ten “boom” może uratować świat — 10 przełomowych faktów o energii odnawialnej

Podczas gdy czołowi klimatolodzy kończą pracę nad ostatnim i najobszerniejszym raportem na temat zmiany klimatu i możliwymi środkami zaradczymi, podstawowe pytanie brzmi: Co nowego? Co się zmieniło od opublikowania ostatniego raportu zespołu ONZ ds. klimatu — Assessment Report (AR4) w 2007 roku?

Podczas gdy czołowi klimatolodzy kończą pracę nad ostatnim i najobszerniejszym raportem na temat zmiany klimatu i możliwymi środkami zaradczymi, podstawowe pytanie brzmi: Co nowego? Co się zmieniło od opublikowania ostatniego raportu zespołu ONZ ds. klimatu — Assessment Report (AR4) w 2007 roku?

Po stronie “rozwiązań” odpowiedź jest całkiem prosta:

Jeśli chodzi o energię nuklearną, zmieniło się niewiele. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)) zauważa, że globalna zdolność produkcyjna energetyki jądrowej zmniejsza się, a jej rozwój napotyka wiele barier, począwszy od rentowności finansowej po kwestie bezpieczeństwa. Technologia wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS) również się nie przyjęła. Jakkolwiek IPCC uznaje potrzebę i potencjał przyszłych redukcji emisji za pomocą CCS, w rzeczywistości technologia ta nie sprawdza się i, od 2007 roku, “badania zwracały uwagę na coraz większą liczbę problemów wiążących się z komercyjnymi inwestycjami w CCS”.

Najważniejsza nowa wiadomość dotyczy przełomu w energetyce odnawialnej

 

1. Od 2007 roku światowa produkcja energii solarnej wzrosła 15-krotnie, a wiatrowej 3‑krotnie.

106990_173055106989_173057

 

2. Koszty energii solarnej i wiatrowej zmniejszyły się radykalnie. Energie odnawialne stają się najtańszym źródłem nowej energii elektrycznej.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency — IRENA), cena lądowej energii wiatrowej spadła o 18% od 2009 roku, a koszt turbin o 30% od roku 2008, sprawiając, że na wielu rynkach stała się ona najtańszym źródłem nowej energii elektrycznej, i liczba tych rynków stale rośnie.

W miejscach tak różnych, jak Australia, Brazylia, Meksyk, Południowa Afryka, Turcja, Indie i Stany Zjednoczone, koszty produkcji energii elektrycznej z wiatraków na lądzie są takie same, bądź niższe, od tej wytwarzanej z paliw kopalnych.

106988_173059

Jeśli chodzi o energię solarną, spadek cen jest jeszcze bardziej dramatyczny. Koszty energii fotowoltaicznej (PV) obniżyły się o 80% od roku 2008 (!) i oczekuje się, ze będą nadal spadać. Energia słoneczna coraz częściej może konkurować z energią konwencjonalną bez konieczności subsydiowania.

W 2013 roku komercyjne instalacje solarne osiągnęły parytet sieci (punkt w którym koszt wytwarzania energii elektrycznej jest równy lub niższy od kosztu zakupu energii w sieci energetycznej) we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii , a wkrótce osiągną go Meksyk oraz Francja.

106987_173061

 

3. Energie odnawialne należą obecnie do głównego nurtu: oczekuje się, że w krajach OECD 80% nowej, dodanej energii elektrycznej, wygenerowanej pomiędzy 2014 a 2020 rokiem, pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.

106986_173063

W krajach nie należących do OECD dominuje wciąż energia konwencjonalna, lecz źródła odnawialne są już największym źródłem wytwarzania nowej energii. Wziąwszy pod uwagę niedawne działania Chin na rzecz ograniczenia użycia węgla i budowy nowych kopalni w niektórych regionach, przewidywania dotyczące generowania nowej energii konwencjonalnej mogą się jeszcze zmienić.

106985_173065

 

4. Poszczególne kraje już osiągnęły wysoki udział energii odnawialnych w całości wytwarzanej energii.

W Hiszpanii energia wiatrowa była w 2013 roku głównym źródłem elektryczności, wyprzedzając energię nuklearną, węgiel i gaz. Źródła odnawialne dostarczyły w tym kraju w 2013 roku 42% energii elektrycznej na lądzie stałym, i 50% w pierwszej połowie roku 2014.

- W Danii, w pierwszej połowie 2014 roku 41% zużytej energii pochodziło z instalacji wiatrowych.

- W Południowej Australii, w lipcu tego roku farmy wiatrowe wyprodukowały energię elektryczną, która zaspokoiła rekordowe 43% zapotrzebowania stanu.

- Na Filipinach, energia odnawialna —  przede wszystkim geotermiczna —  dostarcza 30% zużywanej w tym kraju energii elektrycznej.

- W USA, stany Iowa i Południowa Dakota wyprodukowały 24% swojej elektryczności z instalacji wiatrowych. Dziewięć amerykańskich stanów wytworzyło łączne 10% swojej energii elektrycznej z wiatru.

- W Indiach stan Tamil Nadu już uzyskuje 13% elektryczności z wiatraków.

5. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, każdy kraj jest obecnie w stanie, w sposób opłacalny osiągnąć wysoki udział energii wiatrowej i solarnej w całości wytwarzanej energii.

106984_173067

 

6. 22% światowej energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych.

106983_173069

 

7. Tempo wzrostu energetyki odnawialnej stanowi dowód na jej ogromy potencjał szybkiego rozwoju.

W ciągu zaledwie dwóch lat w Japonii zainstalowano 11 GW energii solarnej, czyli więcej niż moc dwóch reaktorów nuklearnych (budowa elektrowni nuklearnej trwa zwykle dekadę lub dłużej). Co więcej, Japonia zatwierdziła projekty energetyki odnawialnej o mocy 72 GW, większość z nich solarnych. Równa się to mocy około 16 reaktorów jądrowych, lub około 20 elektrowni węglowych.

W zeszłym roku Chiny zainstalowały więcej nowej mocy z instalacji wiatrowych, niż cała reszta świata liczona razem. Równa się to mocy wszystkich paneli słonecznych zbudowanych w USA w ciągu ostatniej dekady. W ciągu czterech lat, Chiny zamierzają podwoić swoją zdolność produkcyjną energii wiatrowej i potroić zdolność produkcyjną energii solarnej.

W ciągu zaledwie trzech lat, Niemcy zwiększyły udział energii odnawialnej w całości wytwarzanej energii z 17% do 24%. Same instalacje solarne wyprodukowały w zeszłym roku 30 TWh energii elektrycznej, co równa się produkcji czterech niemieckich reaktorów nuklearnych.

W roku 2014 Afryka Subsaharyjska doda więcej energii wiatrowej, solarnej i geotermicznej niż w przeciągu ostatnich 14 lat liczonych łącznie, a Indie planują powiększenie mocy swoich solarnych instalacji PV sześciokrotnie w ciągu mniej niż sześciu lat, dodając 15 GW do początków roku 2019.

8. Czołowe banki inwestycyjne rekomendują inwestorom inwestycje w energetykę odnawialną.

Tutaj rzeczywiście widać przełom w źródłach odnawialnych: roczne nowe inwestycje w czystą energię uległy podwojeniu od lat 2006/2007, w tym roku, jak do tej pory wzrost wyniósł 16%.

Czołowe banki inwestycyjne doradzają inwestorom inwestycje w źródła odnawialne.

Citibank ogłosił w marcu tego roku, że “Zaczyna się Era Energii Odnawialnej”. Źródła odnawialne są coraz bardziej w stanie konkurować z gazem naturalnym w USA, podczas gdy atom i węgiel w dużej mierze wypadły już z gry.

Deutsche Bank uważa, ze energia solarna jest obecnie konkurencyjna na co najmniej 19 rynkach na całym świecie. Przewiduje również dalszy spadek cen w 2014 roku. Analitycy HSBC twierdzą, energia wiatrowa może obecnie konkurować z nowa energią pozyskiwaną z węgla w Indiach, a energia solarna osiągnie parytet mniej więcej w latach 2016–2018.

Według Guardiana, analitycy UBS przewidują, że w Europie wielkie elektrownie staną się zbędne w przeciągu 10–20 lat! Postęp w dziedzinie technologii —  samochody elektryczne, tańsze baterie i nowe technologie słoneczne przemieniają brudne elektrownie w dinozaury szybciej niż się tego spodziewano.

9. Energetyka odnawialna pomaga lokalnym społecznościom i wzmacnia ich odporność.

Brak dostępu do elektryczności oznacza pozbawienie wielu życiowych możliwości. Taka jest jeszcze ciągle rzeczywistość dla około 1,3 miliarda ludzi na świecie. Ale energetyka odnawialna sprawia obecnie, że dostęp do energii stał się bardziej osiągalny. Technologie odnawialne są teraz znacznie tańsze od systemów opartych na dieslu lub nafcie, i tańsze niż rozszerzenie sieci w rejonach słabo zaludnionych i o niewielkim zapotrzebowaniu na energię na głowę ludności.

Lokalne, czyste rozwiązania, takie jak mikrosieci zasilane energią słoneczną, dają biednym, małym społecznościom kontrolę nad ich własna gospodarką energetyczną. Systemy takie są stosunkowo tanie do utrzymania, a ludzie używający własnej, odnawialnej energii nie są zależni od nieprzewidywalnych cen paliw kopalnych lub nieuzasadnionych wymagań ogromnych konglomeratów energetycznych.

10. Celem jest 100% energii ze źródeł odnawialnych.

Źródła odnawialne mogą w 100% zaspokoić nasze potrzeby energetyczne. Według IPCC, ich potencjał techniczny jest o wiele większy od całości globalnego zapotrzebowania na energię.

Społeczności, regiony, miasta — a nawet wielkie metropolie — podejmując odważne działania i stawiając sobie ambitne cele, sprawiają, że 100% energii ze źródeł odnawialnych już staje się rzeczywistością.

Największe miasto w Australii, Sydney planuje w 100% czerpać energię potrzebną do produkcji elektryczności, ciepła i klimatyzacji ze źródeł odnawialnych do roku 2030. Miasta położone w chłodniejszych strefach klimatycznych również mają podobne plany: trzy stolice nordyckie (Oslo, Sztokholm i Kopenhaga) postanowiły w najbliższych dekadach przestawić się na 100% energii odnawialnej, Rejkiawik już ten cel osiągnął.

Niemiecki kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn prawdopodobnie osiągnie 100% elektryczności ze źródeł odnawialnych już w tym roku, a Republika Zielonego Przylądka, wyspiarski kraj u wybrzeży Afryki, zamierza dokonać tego do roku 2020. Dania postawiła sobie za cel zaspokojenie zapotrzebowania na elektryczność i ciepło w 100% ze źródeł odnawialnych w ciągu zaledwie 20 lat, a na całość energii, w tym transport, do roku 2050.

Przykładów takich jest o wiele, wiele więcej, możesz to sprawdzić tutu.

Wiodące przedsiębiorstwa, w tym BT, Comerzbank, H&M, Ikea KPN, Mars, Nestle, Philips i Swiss Re, uważają, że przejście w 100% na źródła odnawialne jest także dobrą decyzją biznesową. Prowadzą one kampanię na rzecz zobowiązania się stu największych przedsiębiorstw do przejścia w 100% na energie odnawialne do roku 2020.

Odnawialne źródła zrównoważonej energii nie są już dłużej zjawiskiem z dziedziny science fiction. Każdy dzień przynosi coraz więcej przykładów jej użycia i udoskonalania na całej naszej kruchej planecie.

Jednak czysta energia jeszcze nie wygrała. Potężny przemysł paliw kopalnych wraz ze swoimi sojusznikami kontratakuje, nadal wspomagany setkami miliardów rządowych subsydiów rocznie.

Powstaje zatem pytanie: gdzie chcemy się znaleźć? Uwięzieni w ciemnych wiekach paliw kopalnych, czy też rozkoszujący się słońcem i wiatrem czystej energii przyszłości?

Kaisa Kosonen

Kaisa Kosonen jest doradczynią ds. polityki klimatycznej Greenpeace Nordic.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

Źródło: Greenpeace International

Sukces pisany węglem

Koalicja Klimatyczna z zadowoleniem przyjęła fakt, że przywódcy europejscy, w tym polska Premier Ewa Kopacz, zaakceptowali cele unijnej polityki klimatycznej do roku 2030. Jednocześnie Koalicja wskazuje, iż szczegółowe ustalenia Rady Europejskiej nie gwarantują osiągnięcia tych celów i grożą utrzymaniem zależności polskiej gospodarki od węgla.

koalicjaklimatycznalogoKoalicja Klimatyczna z zadowoleniem przyjęła fakt, że przywódcy europejscy, w tym polska Premier Ewa Kopacz, zaakceptowali cele unijnej polityki klimatycznej do roku 2030. Jednocześnie Koalicja wskazuje, iż szczegółowe ustalenia Rady Europejskiej nie gwarantują osiągnięcia tych celów i grożą utrzymaniem zależności polskiej gospodarki od węgla.

Państwa członkowskie UE uzgodniły, że do 2030 roku Unia obniży emisje gazów cieplarnianych o 40%, zwiększy udział odnawialnych źródeł energii o 27% i poprawi efektywność energetyczną o 27%. Cel dla odnawialnych źródeł jest wiążący tylko na poziomie UE, a nie na poziomie krajów członkowskich, natomiast cel dla efektywności energetycznej w ogóle nie jest wiążący, co zagraża ich realizacji. Oba cele są też zbyt słabe w porównaniu do rzeczywistych możliwości UE.

 — Bez wiążących celów dla energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej dla poszczególnych, państw, sektory te nie będą się w Polsce prawidłowo rozwijać. W ten sposób stracimy szansę na zmniejszenie uzależnienia od węgla i importu paliw kopalnych z zagranicy — mówi Tobiasz Adamczewski, ekspert ds. energetyki WWF Polska — Dlatego tak ważne jest, by wypełnić tę lukę dobrym, pro-obywatelskim krajowym prawem.

 Z wyliczeń Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych wynika, że samo przyjęcie 30% celu poprawy efektywności energetycznej, pozwoliłoby do 2030 r. zmniejszyć import gazu o 17%, a ropy naftowej o 19% w stosunku do obecnej polityki. Polska nie potrzebowałaby też wtedy importu węgla kamiennego .

 Polski rząd uzyskał zgodę na przyznawanie darmowych uprawnień energetyce, a jednocześnie obietnice znacznego wsparcia finansowego, które ma ułatwić przestawienie polskiej gospodarki na niskoemisyjne tory. Jednak, o ile środki te nie zostaną właściwie spożytkowane, przyjęte zapisy i darmowe uprawnienia mogą przedłużyć nasze uzależnienie od węgla i opóźnić niezbędne zmiany w sektorze energetycznym.

 — Kluczowe jest, aby wynegocjowane przez polski rząd wsparcie finansowe wykorzystać we właściwy sposób: na zwiększanie efektywności energetycznej i wspieranie energetyki obywatelskiej, tak aby każdy obywatel mógł na własnej skórze odczuć, że polityka klimatyczna oznacza korzyści — mówi Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej — Obecnie pieniądze z mechanizmów solidarnościowych łatają tylko dziurę budżetową i powiększają zyski firm energetycznych.

 W latach 2013 — 2019 Polska może liczyć na ponad 3 miliardy euro wsparcia w ramach klimatycznych mechanizmów solidarnościowych. Niestety całość tych środków ma trafić do budżetu państwa, zamiast wesprzeć budżety domowe obywateli. Ponadto, 7,5 mld euro, które firmy energetyczne mają w latach 2013–2019 zainwestować w odchodzenie od paliw kopalnych w zamian za przekazane im uprawnienia, przeznaczone zostanie głównie na projekty utrwalające status quo w energetyce .

 Rada Europejska planuje rewizję przyjętych decyzji po poznaniu wyników międzynarodowych negocjacji klimatycznych które mają zakończyć się porozumieniem na Konferencji Klimatycznej COP21 w Paryżu w 2015 roku. Oznacza to, że przyjęte cele UE mogą jeszcze być wzmocnione lub osłabione.

źródło: Koalicja Klimatyczna

zobacz także: Wiceprzewodniczący IPCC —  planowana przez UE  40 % redukcja emisji,  to “za mało, za późno”

Polska nie wykorzystuje potencjału biogazowni. Choć to ogromne pole do wzrostu niezależności energetycznej

W całej Polsce istnieje tylko 55 biogazowni rolniczych, choć grunty rolne zajmują niemal połowę kraju. W ten sposób Polska nie wykorzystuje szansy na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska naturalnego oraz przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich. Główną przyczyną jest brak nowej ustawy o OZE, choć nie brakuje opinii, że przyjęcie projektu w obecnym kształcie nie rozwiąże tego problemu.

photo. renewableenergymagazine.com
photo.renewableenergymagazine.com

W całej Polsce istnieje tylko 55 biogazowni rolniczych, choć grunty rolne zajmują niemal połowę kraju. W ten sposób Polska nie wykorzystuje szansy na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska naturalnego oraz przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich. Główną przyczyną jest brak nowej ustawy o OZE, choć nie brakuje opinii, że przyjęcie projektu w obecnym kształcie nie rozwiąże tego problemu.

 —  Dzisiaj rynek biogazowni rozwija się, ale nie jest to tempo, którego byśmy oczekiwali. Obecnie mamy 55 ukończonych biogazowni na terenie Polski. Według badania przeprowadzonego przez New Holland wśród podmiotów inwestujących w rynek biogazowni rolniczych prawie 90 proc. respondentów jako barierę wejścia na ten rynek wskazuje brak ustawy o odnawialnych źródłach energii, czyli brak stabilnego prawa, które z jednej strony wspierałoby takie inwestycje, a z drugiej strony pozwalałoby na przewidywanie dłuższego okresu rozwoju tego rynku — ocenia w rozmowie z agencją  informacyjną Newseria Biznes Tomasz Wieja, ekspert New Holland, producenta maszyn rolniczych, który działa na rzecz stosowania odnawialnych źródeł energii, systemów redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery i technologii wspierających zrównoważone rolnictwo.

 Ustawa o odnawialnych źródłach energii trafiła do Sejmu dopiero w lipcu 2014 r., a pierwszy projekt powstał już pod koniec 2011 r. w Ministerstwie Gospodarki. Kierujący resortem PSL deklaruje, że prawo zostanie uchwalone do końca kadencji, a nowy system wsparcia dla OZE miałby obowiązywać od 2016 r.

 Procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o OZE nie pobudzi jednak rozwoju rynku biogazowni — tak twierdzą ankietowani przez firmę New Holland. Według 3/4 z nich czasowe przywrócenie kolorowych certyfikatów to za mało, by takie projekty stały się opłacalne.

 —  Założenia były bardzo ambitne. Mówiło się nawet o jednej biogazowni w każdej gminie w Polsce do roku 2020. Z naszych badań wynika jednak, że większość respondentów wskazuje raczej na liczbę do 100 biogazowni. Czyli tutaj jest ogromna przepaść — mówi Tomasz Wieja.

 Zdaniem 80 proc. respondentów tego badania najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie systemu feed-in tariff bazującego na stałych dopłatach, powiązanego z obowiązkiem nabycia energii. Taki system z powodzeniem funkcjonuje u zachodnich sąsiadów — wskazują zwolennicy.

 — Najlepszym przykładem państwa wspierającego projekty OZE są nasi zachodni sąsiedzi, u których w tej chwili jest ponad 8 tys. typowych biogazowni rolniczych. W Niemczech na każdej farmie czy fermie gnojowica jest przerabiana w biogazowniach rolniczych. Tam jednak jest wsparcie państwa, dzięki czemu takie projekty są opłacalne i mogły się rozwinąć na taką skalę — wyjaśnia Helena Paszko, kierownik biogazowni w Adler Biogaz.

 Zdaniem Paszko dobrą decyzją byłaby reaktywacja programu “Biogazownia w każdej gminie”, ponieważ w praktycznie każdej istnieje ferma trzody chlewnej lub bydła, która zapewniłaby produkty do utylizacji.

- Produkty uboczne z fermy trzody nie powinny być wywożone na pole, ponieważ uwalniania się z nich nieprzyjemny zapachu. Poza tym azot z gnojowicy nie jest dobrze przyswajalny przez rośliny, a poferment, który uzyskujemy z biogazowni, tak. Poza tym jego zapach jest mniej uciążliwy, a dodatkowy otrzymujemy jeszcze energię elektryczną — wskazuje Helena Paszko.

źródło: Newseria

Pakiet klimatyczny UE: politycy apelują o weto, ekolodzy o poparcie

Ekolodzy wysłali specjalny list do premier Ewy Kopacz w sprawie polityki klimatycznej. Dokładnie za tydzień w Brukseli unijni przywódcy będą decydować o nowych ograniczeniach. Polska zawetuje porozumienie klimatyczne w obecnym kształcie. Zapowiedział to w czwartek w radiowej Trójce wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

Ekolodzy wysłali specjalny list do premier Ewy Kopacz w sprawie polityki klimatycznej. Dokładnie za tydzień w Brukseli unijni przywódcy będą decydować o nowych ograniczeniach. Polska zawetuje porozumienie klimatyczne w obecnym kształcie. Zapowiedział to w czwartek w radiowej Trójce wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

więcej:  Pakiet klimatyczny UE: politycy apelują o weto, ekolodzy o poparcie — Gospodarka — polskieradio.pl.

Polecam!

Żurawlów: Październikowa Rewolucja

Stowarzyszenie Zielony Żurawlów powstało jeszcze w ogniu walki, ale od początku jego cele były długofalowe. Wykorzystać doświadczenie, energię i kapitał społeczny, zebrane podczas protestu, aby Żurawlów stał się przykładem zrównoważonego rozwoju wsi. Odpowiedzią na pytanie ?a co zamiast gazu??, które tak często zadawali krytycy protestu.

Żurawlów wszystko robi po swojemu. I ma wyniki. Czytaj dalej „Żurawlów: Październikowa Rewolucja”

%d bloggers like this: