Zaproszenie na Pierwsze Ogólnopolskie Forum Przyjaciół Drzew — 11 września, Wrocław

Los drzew w przestrzeniach publicznych naszego kraju budzi coraz większe zaniepokojenie świadomych obywateli. Wiele drzew jest niepotrzebnie wycinanych, liczne są dewastowane i oszpecane, a zieleń ustępuje asfaltowi i betonowi. W odpowiedzi na ten stan rzeczy w kolejnych miejscowościach organizują się grupy mieszkańców, którzy nie zgadzają się wycinkę drzew i ich okaleczanie oraz domagają się od władz tworzenia nowych terenów zieleni. Ich działalność jest szansą dla odwrócenia smutnego trendu utraty drzew z krajobrazów polskich miast i wsi, szansą na zieloną przyszłość dla naszych dzieci.

FPD_PL-maleLos drzew w przestrzeniach publicznych naszego kraju budzi coraz większe zaniepokojenie świadomych obywateli. Wiele drzew jest niepotrzebnie wycinanych, liczne są dewastowane i oszpecane, a zieleń ustępuje asfaltowi i betonowi. W odpowiedzi na ten stan rzeczy w kolejnych miejscowościach organizują się grupy mieszkańców, którzy nie zgadzają się wycinkę drzew i ich okaleczanie oraz domagają się od władz tworzenia nowych terenów zieleni. Ich działalność jest szansą dla odwrócenia smutnego trendu utraty drzew z krajobrazów polskich miast i wsi, szansą na zieloną przyszłość dla naszych dzieci.

 Jak efektywnie działać na rzecz zieleni?

Czy innym się to udaje?

Jaka wiedza jest potrzebna skutecznemu obrońcy drzew?

Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwać podczas pierwszego ogólnopolskiego

FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW

Forum odbędzie się 11 września 2014 r. w godz. 9:00–18:00

we Wrocławiu

Naszym celem jest integracja osób działających na rzecz drzew w różnych regionach Polski:chcemy abyście dowiedzieli się, jak skuteczniej podejmować działania w celu ochrony drzew; byście wymienili się wiedzą i przykładami skutecznych działań. Chcemy, byście się poznali, aby aktywni mieszkańcy i lokalne organizacje miały większy wpływ i mogły skuteczniej ratować drzewa w swoim otoczeniu.

Podczas Forum zapoznacie się z działaniami różnych organizacji oraz indywidualnych aktywistów na rzecz drzew z Polski i innych krajów. Nauczycie się odróżniać właściwą pielęgnację od cięć osłabiających drzewa. Poznacie metodykę podstawowej diagnostyki stanu drzew. Będziecie także mieli okazję poznać prawne aspekty ochrony drzew w Polsce.

więcej: www.aleje.org.pl

%d bloggers like this: