Vandana Shiva: Nasza pełna przemocy gospodarka krzywdzi kobiety

Istnieje związek między agresywną polityką gospodarczą a wzrostem przestępczości wobec kobiet. Grupowy gwałt, który wstrząsnął Delhi, doprowadził do rewolucji — rewolucji, którą musimy kontynuować.

Uwolnione przez liberalizację gospodarczą żywioły gospodarcze —  deregulacja handlu, prywatyzacja i utowarowienie nasion oraz żywności, ziemi i wody, kobiet i dzieci — powodują degradację wartości społecznych, pogłębiają patriarchat i zwiększają przemoc wobec kobiet. Czytaj dalej Vandana Shiva: Nasza pełna przemocy gospodarka krzywdzi kobiety